California vil ramme P2P-utviklere

Delstaten California vurderer lovverk som vil ramme alle som lager fildelingsprogrammer.

Delstaten California vurderer lovverk som vil ramme alle som lager fildelingsprogrammer.

Et lovverk fremmet i California vil få store konsekvenser for både nåværende og fremtidige fildelingsprogrammer - hvis det blir vedtatt og ikke senere blir overprøvet.

Lovverket vil pålegge utviklere av fildelingsprogrammer å gjøre alt de kan for å stoppe piratkopering av opprettshavbeskytttet innhold som programvare, film og musikk.

Forslaget vil hvis det blir vedtatt ramme selskaper som lager fildelingsprogrammer med muligheter for bøter og fengsel.

Lovverket er trolig ment å lappe igjen hullet Kazaa og Grokster hittil har brukt for å slippe unna gjennom. Kazaa og Grokster har fremført at selskapet lager programvare, hva brukerne benytter den til har man ikke mulighet til å kontrollere eller ansvar for.

Spørsmålet er om loven vil overleve en vurdering mot den meget sterkt juridisk befestede talefriheten i USA som definerer bredt til å dekke veldig mange aktiviteter.

Til toppen