Cambridge velger Fronters plattform

Prestisjeuniversitetet Cambridge vil ha norske Fronters digitale læringsplattform.

Prestisjeuniversitetet Cambridge vil ha norske Fronters digitale læringsplattform.

Norske Fronter har i løpet av få år utviklet seg til å bli en av Norges og Europas fremste leverandør av læringsteknologi til skoler. Over 4 millioner brukere i Norden og Europa benytter i dag løsningen fra Fronter til læring og samarbeid, deriblant 2500 skoler i London og 1500 skoler i 8 andre britiske skoledistrikt. Oslo kommune er Fronters største kunde i Norge, med i alt 177 skoler.

Ved hjelp av selskapets læringsplattform skal nå Cambrigde universitetets e-læringsambisjoner realiseres.

– Dette er et av Europas mest spennende prosjekter innen høyere utdanning som vi er stolt over å bli en del av, sier Roger Larsen, gründer og CEO i Fronter.

Cambridge Universitets ESOL Examinations har inngått en treårig kontrakt med Fronter med opsjon på ytterligere syv år. Det prestisjefylte universitetet vil bruke læringsplattformen fra Fronter til å dekke en rekke e-læringsbehov, deriblant fjernundervisning og online sertifisering av Cambridge eksaminatorer rundt om i verden.

- Læringsplattformen fra Fronter inneholder alle de verktøy vi trenger for å realisere våre e-læringsambisjoner, sier Nick Charge, Examinations Manager ved Cambridge ESOL og ansvarlig for fakultetets e-læringsstrategi.

Universitetet vil ta i bruk verktøyene Fronter har utviklet for det pedagogiske miljøet for å oppnå en bred og effektiv deling av læringsressurser i alle Cambridge ESOLs globale operasjoner.

Fronter læringsplattformen er utviklet over en periode på 10 år, i nært samarbeid med pedagoger og akademikere som utgjør referansegrupper.

- Dette er antageligvis det mest spennende prosjektet innen høyere utdanning i Europa, og i Fronter er vi veldig stolte av å ha blitt valgt av til å være en del av Universitetet i Cambridge sin langsiktige målsetning om å være tilgjengelig på en digital plattform, sier Larsen.

Det norske selskapet Fronter er en ledende leverandør av læringsplattformer til utdanningssektoren, både i Norge og Europa. Selskapet ble etablert i 1998, og driver med utvikling av programvare for læring og samarbeid på web. Selskapet har 45 ansatte i Oslo, i tillegg til egne kontorer i 9 andre europeiske land. I 2007 var omsetningen 85 millioner kroner.

Til toppen