Canal Digital og Viasat anmeldt til politiet

I august anmeldte Westai Media flere TV-selskaper til politiet. Både Canal Digital, Viasat samt den danske direktøren for antipiratorganisasjonen Stop Nordic er blant de anmeldte.

I august anmeldte Westai Media flere TV-selskaper til politiet. Både Canal Digital, Viasat samt den danske direktøren for antipiratorganisasjonen Stop Nordic er blant de anmeldte.

I begynnelsen av forrige måned anmeldte smartkortleverandøren Westai Media på vegne av sine skandinaviske leverandører direktør David Würgler, antipiratorganisasjonen Stop Nordic pluss Canal Digital, Viasat og UNI-C, til politiet.

Her kan du lese mer om anmeldelsen

    Les også:

Westai Media har lenge ligget i "krig" med Stop Nordic etter en rettssak der Stop, som representerer TV-distributørene Viasat og Canal Digital, har forsøkt å stoppe salget av blanke smartkort som organisasjonen mener brukes til ulovlig distribusjon.

Selskapene inngikk blant annet et forlik i fjor høst. Da krevde TV-selskapene en tvangsfullbyrding av forliket, fordi Westai Media ikke skulle ha fulgt opp forliket tilstrekkelig.

I kjølvannet av striden opprettet danske Janos Fodor, innehaver av Westai Media en ny organisasjon, Nonstop-Skandinavia. Den har som formål å hjelpe nettbutikker som trekkes for retten av Canal Digital og Viasat, med juridisk og økonomisk bistand.

Nå er det Fodor som trekker sine erkefiender innen TV-bransjen for retten. De er alle anmeldt for overtredelse af straffeloven om falsk forklaring og forakt for retten i Danmark, Norge, og Sverige.

"Vi har i samarbejde med en del andre forhandlere nu brugt næsten 1 år på at samle dokumenter sammen, samt undersøge disse, og resultatet pr. idag at alle de indvolverede parter er nu anmeldt til politiet for en eller flere strafbare forhold.", skriver Nonstop-Skandinavia på sine hjemmesider.

I tillegg trekkes direktør David Würgler med i søksmålet. Westai mener han personlig har misbrukt sitt embede og i flere gitte tilfelle på en grov måte krenket både privatlivets fred, og paragraf 77 i den danske grunnloven om ytringsfrihet.

Nonstop-Skandinavia bruker uttrykk som David Würglers "terrorsoldater" når de beskriver virksomheten til Stop Nordic som forsøker å stoppe bruken av ulovlige smartkort på TV-dekodere.

Tause parter

Lensmannen i Eidsberg bekrefter overfor Propaganda at lensmannskontoret på Mysen har mottatt en anmeldelse, men vil ikke si noe mer før den er juridisk vurdert. Den vurderingen avgjør om det blir noen rettssak eller ikke.

Janos Fodor opplyser at det foreligger en haug med dokumentasjon i denne anmeldelsen, men vil ikke uttale seg om saken i frykt for å forstyrre rettsprosessen og skade etterforskningen. Heller ikke den danske direktør David Würgler, som er anmeldt som person, vil kommentere politianmeldelsen overfor Propaganda.

Det norske advokatfirmaet Haavind Vislie er som sekretariat for antipiratarbeidet i Norge involvert gjennom arbeid for Stop Nordic. Firmaet blir flere ganger nevnt på hjemmesidene til Janos Fodor og Nonstop-Skandinavia, blant annet fordi firmaet har foretatt henvendelser til advokat Ørjan Lunde i Fredrikstad som tidligere har representert Westai Media.

Advokatfullmektig Harald Lund Fredriksen i Haavind Vislie opplyser til Propaganda at de ikke har fått noen henvendelse fra politiet eller sett noen anmeldelse. Informasjon om saken har advokatfirmaet først og fremst fått fra hjemmesiden til Nonstop-Skandinavia.

Knus sparebøssen!

På hjemmesidene til Fodor og Nonstop-Skandinavia harseleres det over at Frederiksen måtte legge på telefonen med uforrettet sak, advokatfullmektigen skal kun ha fått en kvittering fra politiet utlevert.

"Og til hr. Frederiksen kan vi kun sige, at den Norske straffelov om falsk forklaring også rammer den advokat, og/eller advokatfudmægtig som fremsætter påstandene overfor retten., skriver Fodor.

Nonstop-Skandinavia forsvarer tilbakeholdelsen med at dokumentmengden er veldig omfattende og hevder at utlevering av anmeldelsen vil kunne skade etterforskningen.

Nonstop-Skandinavia foreslår at Stop Nordic smadrer spaerbøssene og går i banken med innholdet for å forberede seg på de mange erstatningssakene som skal være på vei.

Her kan du lese mer om uttalelsene fra saksøkeren Nonstop-Skandinavia

Til toppen