Canal+ drar Telenor for Namsretten

Canal Plus har i dag bedt Oslo Namsrett om en midlertidig forføyning mot Telenor for å få sluttført salget av Canal Digital.

Canal Plus har i dag bedt Oslo Namsrett om en midlertidig forføyning mot Telenor for å få sluttført salget av Canal Digital.

Det var i juli i år at Canal Plus Group ble enig med Telenor om å selge sin 50 prosent andel av aksjene i Canal Digital til Telenor. Samtidig signerte partene en langsiktig distribusjonsavtale for Canal Plus sine TV kanaler på Canal Digitals plattform i Norge.

Det norske Konkurransetilsynet godkjente transaksjonen forrige fredag, det vil si den 14. desember.


Da var betingelsene for sluttføring av avtalen oppfylt, hevder Canal+.

Telenor mener imidlertid noe annet. Teleselskapet ønsker ikke å sluttføre salget før EU-kommisjonen har gitt sin uttalelse om distribusjonsavtalen.


Ifølge Canal Plus vil dette medføre en ytterligere forsinkelse på 9-12 måneder. Det vil ikke det franske selskapet godta.

- Vi gjør dette fordi Telenor nekter å holde en juridisk bindende avtale. Når Telenor innen 31.desember ikke vil betale for aksjene de har kjøpt, ser vi
ingen annen utvei enn å be retten om hjelp til å sluttføre avtalen, sier vise-styreformann Marc André Feffer i Canal Plus Group.

- Vi forstår ikke Telenors opptreden. EU-kommisjonens godkjenning av distribusjonsavtalen har aldri vært en betingelse for at aksjesalget
skal sluttføres. Dette ble aldri diskutert under forhandlingene, og er ikke logisk verken fra et kommersielt eller juridisk perspektiv. Dette
er et moment som Telenor først påberopte seg flere måneder etter salgsavtalen var underskrevet, og motivene er uklare for oss, sier Feffer i en pressemelding.

Han sier Telenors oppførsel er enda et eksempel på hva han mener er ikke lojale handlinger i forretningssamarbeidet rundt Canal
Digital.

- Gjennom de siste par årene vi har eiet Canal Digital sammen, har Telenor gjentatte ganger forsøkt å flytte verdier fra det deleide
selskapet til sine heleide selskaper. Telenor har også på ulike måter bidratt til å undergrave aksjonæravtalen i Canal Digital. Når Telenor
velger ikke å stå ved en avtale de har inngått, har vi ingen annen utvei enn å gå til retten, sier Feffer.

digi.no har ikke klart å få tak i Telenor for å kommentere de siste hendelsene.

Til toppen