Cap avrunder 16 års villfarelse

Cap Computas skifter navn tilbake til Cap Gemini etter at en 16 år lang villfarelse endelig er brakt til opphør.

Cap Computas skifter navn tilbake til Cap Gemini etter at en 16 år lang villfarelse endelig er brakt til opphør.

Cap Gemini Data Logic ble opprettet allerede i 1980, da Cap Gemini overtok konsulentbyrået Data Logic. Computas kom inn i bildet da Cap Gemini overtok svenske Programator AB i juni 1992. Tidligere samme år hadde Programator kjøpt Computas av Det Norske Veritas. Cap Gemini og Programator ble fusjonert i juli 1992, og som en naturlig konsekvens av de skandinaviske foreldrenes ekteskap slo også Cap Gemini Data Logic og Computas i Norge seg sammen til Cap Computas. Nå er adm dir Arne Oen tilbake til utgangspunktet igjen. Den 16 september skiftet Cap Computas navn til Cap Gemini Norge AS.

Så får vi se hvor lenge det holder.

Til toppen