Cap Gemini innfører ferieforbud

IT-rådgivingsselskapet Cap Gemini innfører et internt ferieforbud i desember 1999 og januar 2000 for å stå mest mulig parat for å yte bistand til de kundene som måtte trenge det i forbindelse med tusenårsskiftet.

IT-rådgivingsselskapet Cap Gemini innfører et internt ferieforbud i desember 1999 og januar 2000 for å stå mest mulig parat for å yte bistand til de kundene som måtte trenge det i forbindelse med tusenårsskiftet.

Ordningen skjer i samråd med de fagorganiserte, og er et ekstra bidrag til kunder som måtte trenge ekstra assistanse i denne kritiske fasen for hele verdens IT-systemer, skriver selskapet i en pressemelding.

- Data og IT er ikke lenger støttefunksjoner i Norge. De er selve blodomløpet. Vi ønsker å vise at vi tar ansvaret vårt alvorlig. Derfor er alle våre ansatte på arbeid for å yte den innsatsen som er nødvendig, sier Cap Gemini-direktør Stein-Erik Vellan i pressemeldingen.

- Vi tar også ansvar for de ansattes sikkerhet. Vi ønsker ikke å ha mange av våre ansatte på reise i denne perioden, sier Vellan.

Alle de 680 ansatte i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Skien og Fredrikstad er blitt enige om å ikke ta ut feriedager i desember eller januar. Helligdagene er som normalt fridager, men for flere nøkkelpersoner blir det nok lite ribbe denne julen. Ordningen gjelder for alle 39.000 ansatte i 20 land i Cap Gemini Gruppen.

- I Norge arbeider vi for 28 av landets 30 største foretak. Myndigheter, organisasjoner og landets ledende konserner må være trygge på at systemene virker, sier Vellan. Detaljene i ordningen blir klare i mai.

Cap Geminis bekymring nå er de små og mellomstore bedriftene, og flere titalls mindre kommuner i norge. En undersøkelse i november avslørte at tre av fire virksomheter med under 150 ansatte i Norge ikke engang har undersøkt om de er klare til overgangen til år 2000. I gjennomsnitt må virksomheter på denne størrelsen regne med 12 måneder på problemsøk, løsning og testing.

Vellan sier til digi.no at det ikke er andre selskaper som har innført liknende ordninger, og at Cap Gemini gjennom dette ønsker å oppfordre andre til å tenke i samme retning.

- Vi har mye kompetanse på området. Vi tar ikke flere oppdrag, men vil stille ansatte til disposisjon. Spesielt gjelder dette hvis det oppstår problemer vedrørende strøm, vann og sykehusutstyr. Regjeringen vet at vi har beredskap, og at våre ansatte holder seg innen telefonisk rekkevidde, sier Vellan.

Han legger til at det er et paradoks at regjeringen har satt av såpass mye penger til feiring av årtusenskiftet uten å sikre at vi kan feire det.

- De ansatte er positive til ordningen, sier han videre og legger til at det ikke er totalforbud mot å ta ferie i dette tidsrommet. - Noen har søkt og fått innvilget ferie. Poenget er at vi har tilgjengelig basiskompetanse til å bistå kundene og andre som trenger det.

PS. Etter at artikkelen ble publisert har ansatte i ARK ASA informert oss om at ARK har samme ordning som Cap Gemini (red. anm.).

Til toppen