Cap lærer opp egne i e-handel

Konsulentselskapet Cap Gemini sender over 10 prosent av sine egne ansatte på grunnkurs i elektronisk handel tre år fremover.

Konsulentselskapet Cap Gemini sender over 10 prosent av sine egne ansatte på grunnkurs i elektronisk handel tre år fremover.

Cap Gemini har 39.000 ansatte i 20 land i Europa. Nå skal 4.500 av disse på internopplæring i forhold til e-handel. Det skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi ser at den elektroniske handelen kommer for fullt, sier avdelingsleder Kai Olshausen i Cap Gemini.

- Dette krever helt nye systemer som bygger på en teknologi for forretningsdrift som er et klart bedre alternativ til de eksisterende systemene, mener han.

Selskapet mener det er betydelige innsparingsmuligheter forbundet med implementering av systemene, men da må nettopp det skje. Og folk læres opp til bruken.

I Norge er det ansatt 680 personer. Og et sted mellom 50 og 100 konsulenter dedikeres nå til å bistå med innføring av nye IT-systemer. Opplæringen skal skje i regi av Sun og Netscape.

Til toppen