Capgemini Norge etablerer test-selskap

Capgemini-gruppen fokuserer på testtjenester og etablerer Sogeti i Norge. Sogeti

Norge blir det første og eneste konsulentmiljøet i Norge som er spesialisert mot IT testtjenester, hevder Capgemini.

I første omgang rekrutteres konsulentene fra testmiljøet i Capgemini som i dag har Norges ledende fagmiljø på området. Sogeti er et eget selskap innen Capgemini-gruppen med 18 000 ansatte i 14 land. I Norge er ambisjonen å bli 150 ansatte innen to år.

Det norske kontoret får med seg ca 30 testeksperter fra Capgemini, og har klare vekstambisjoner allerede i 3. og 4. kvartal, da gjennom ekstern rekruttering.

Markedet for test er i sterk vekst, og totalmarkedet er verdt mer enn 80 milliarder kroner globalt, i følge Gartner. Behovet for testing innen applikasjonsutvikling og -drift er økende, både som integrert del av prosjekter og som egne tjenester. Riktig gjennomført test bidrar i vesentlig grad til at feil unngås og til reduksjon av følgekostnader. Mellom 30 og 40 % av feil i IT løsninger som avdekkes er integrasjonsfeil (økende, spesielt i SOA arkitektur) og mer enn 40 % av feilene oppstår i kravspek-fasen.

Sogeti Norge skal ledes av Ola Furu som kommer fra jobben som Salgsdirektør i Capgemini Norge, og har 8-9 år i den norske ledelsen. ”

Til toppen