Carly sparket til tross for bedring

HP sparket Carly Fiorina til tross for at regnskapene for siste kvartal bedrer seg.

HP sparket Carly Fiorina til tross for at regnskapene for siste kvartal bedrer seg.

Hewlett-Packard leverte tall for kvartalet fram til 31. januar, det første i selskapets regnskapsår.

Sammenliknet med samme kvartal for et år siden, økte omsetningen med 10 prosent til 21,5 milliarder dollar, så vidt over analytikernes forventning om 20,9 milliarder dollar. Resultatet økte med under en prosent til 943 millioner dollar, tilsvarende 0,32 dollar per aksje. Fratrukket ekstraordinære poster knyttet til restrukturering, skattefordel og avskrivning, ville resultatet havnet på 0,34 dollar per aksje, i samsvar med analytikernes prognose.

Geografisk økte omsetning mest i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) med 12 prosent til 9,3 milliarder dollar, og i Asia/Stillehavet/Japan med 15 prosent til 3,3 milliarder dollar. I Nord- og Sør-Amerika vokste omsetningen med 6 prosent til 8,9 milliarder dollar.

Dollarfallet slår gunstig ut for HP som har større omsetning i Europa enn i USA. Korrigert for valutakurs er omsetningsveksten fem prosent.

For inneværende kvartal venter HP en omsetning mellom 21,2 milliarder dollar og 21,6 milliarder og et driftsresultat mellom 0,35 dollar per aksje og 0,37 dollar. Den forventede omsetningen er i overkant av analytikernes anslag på 21,1 milliarder dollar, mens det ventede driftsresultatet svarer til analytikernes prognose på 0,36 dollar.

Da tallene ble kjent, økte aksjekursen med 0,64 dollar til 21,70 dollar.

De siste årene har skriver- og bildeavdelingen holdt HPs overskudd oppe. Noe av det siste den avsatte toppsjefen Carly Fiorina gjorde, var å slå den sammen med PC-avdelingene. Regnskapet viser avdelingene hver for seg. Innen skrivere og bildebehandling økte omsetningen med 14 prosent fra januarkvartalet 2004, til 8,1 milliarder dollar. Driftsresultatet falt fra 365 millioner dollar til 312 millioner dollar.

PC-avdelingen økte omsetningen med 11 prosent til 6,9 milliarder dollar, med en enhetsøkning på 12 prosent. Den største økningen, 15 prosent, var innen PC-er til bedriftsmarkedet, mens PC-er til forbrukermarkedet økte med 7 prosent. Driftsresultatet økte fra 86 millioner dollar til 147 millioner dollar.

Innen lagring og servere økte omsetningen med 9 prosent til 4,0 milliarder dollar, mens resultatet falt fra 153 millioner dollar til 71 millioner dollar. Lagring falt med 1 prosent, mens x86-servere økte med 19 prosent.

HP Services økte med 20 prosent til ny rekord på 3,8 milliarder dollar, og resultatet økte fra 261 millioner dollar til 281 millioner.

    Les også:

Til toppen