Carnivore - FBIs fryktede instrument

I USA raser borgervernsaktivister mot overvåkningssystemet Carnivore. Men hva er egentlig dette systemet?

Carnivore (på norsk: rovdyr) er Federal Bureau of Investigation (FBI)s nye verktøy for å bedrive elektronisk overvåkning på nettet.

Selve Carnivore, som ifølge amerikanske medier (MSNBC) inngår som del av et større system, tar for seg e-mail sniffing.

Ifølge FBI går det for seg på denne måten: Hvis man har en mistenkt under etterforskning, og man anser det som nødvendig å lese vedkommendes e-post, kan man få en rettslig kjennelse for å sette i gang Carnivore-programmet.

ISPen til den mistenkte må da installere programvare hos seg selv, som sender informasjon til FBI. Ved hjelp av stikkord og andre mekanismer, siles informasjonen som ikke indikerer "illegal aktivitet" ut av systemet. Det som anses som "illegalt" eller som ledetråder, blir sendt videre i FBI-systemet og prosessert. Dette kan siden ende opp i en eventuell rettssak mot den mistenkte.


Men det er også andre måter Carnivore-systemet kan brukes. Ifølge den amerikanske nettjenesten MSNBC, er Carnivore en del av det som kalles "DragonWare Suite." Komponenter i dette systemet kan gjenskape hvordan en "mistenkt" oppfører seg på nettet.

Man kan med andre ord få opp nøyaktig de samme skjermbildene som en eventuelt mistenkt person fikk opp da vedkommende surfet på nettet. Også de samme filene som vedkommende muligens lastet ned kan observeres.

Men FBI har vært under hardt press for sine systemer, blant annet fra borgerrettighetsbevegelser. Flere mener at systemet lett kan brukes til å overvåke langt flere enn det som FBI til nå har sagt, og at systemet lett kan misbrukes.

Les mer om Carnivore hos FBI: Carnivore- FBI

;