Casher inn på Catch-notering

Finansmannen Christen Sveaas kan gå i banken med en hyggelig gevinst fra Catch.

Finansmannen Christen Sveaas kan gå i banken med en hyggelig gevinst fra Catch.

Bredbåndsselskapet Catch Communications skal børsnoteres innen utgangen av mars. I forbindelse med noteringen skal største aksjonær Kistefos selge seg ned fra en andel på 45 prosent til under 30 prosent. Det vil gi Christen Sveaas en brutto inntekt på 80 til 100 millioner kroner.

- Vi skal selge oss ned fra en total andel på 45 prosent til i underkant av 30 prosent, sier Ditlef de Vibe i Kistefos til digi.no.

Kistefos planlegger å selge 3,4 millioner av sine totalt 12,5 millioner aksjer i bredbåndsselskapet. Tilretteleggerne har lagt opp til en pris på 23-29 kroner per aksje.

Det medfører at Kistefos, og hovedeier i Kistefos Christen Sveaas, vil innkassere en brutto inntekt på 78 til 98 millioner kroner om man legger denne prisingen til grunn.

I tillegg er det mulighet for Kistefos å selge èn million aksjer i tillegg til disse om kursen holder seg over et visst nivå en periode (greenshoe). Dermed kan Kistefos ende opp med å selge 4,4 millioner aksjer, noe som kan gi en brutto inntekt på 100 til 130 millioner kroner.

- Vi har vært med i oppbyggingen av Catch, og synes det er gledelig å se hvor bra det har gått med selskapet. Det har klart å etablere seg som en slagkraftig aktør. Grunnen til at vi selger oss ned er for å sørge for større likviditet i aksjen, sier de Vibe.

    Les også:

I dag ble det kjent at Catch Communications prises til mellom 730 og 890 millioner kroner før børsnoteringen, med en pris på 23 til 29 kroner per aksje. Målet er å hente inn 100 millioner kroner i en emisjon.

De eksisterende aksjonærer selge 4,75 millioner aksjer med en verdi på 110-140 millioner kroner (forutsatt pris på 23-29 kr/aksje). I tillegg har tilretteleggerne en overtildelingsopsjon på èn milllion aksjer. Den endelige prisen fastsettes etter utløpet av tegningsperioden 26. mars.

Det er planlagt at gründerne Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen skal selge seg noe ned i forbindelse med børsnoteringen. De eier henholdsvis 2,5 og 3,1 millioner aksjer.

Pareto Securities og Enskilda Securities er valgt som tilretteleggere, og Sparebank1 Nord-Norge Securities er medtilrettelegger. Catch Communications opplyser samtidig at finansdirektør Anita Roarsen i Aon Grieg AS, og rådgiver og investor Ole Jørgen Fredriksen vil tre inn i Catch-styret. Trym Skeje, Kjell Ivar Hansen og Trond Larsen vil gå ut av styret fra børsnoteringstidspunktet.

Til toppen