Catch måtte senke prisen

Catch-sjef Kjell Ivar Hansen måtte senke prisen i emisjonen i forkant av dagens børsnotering.

Catch-sjef Kjell Ivar Hansen måtte senke prisen i emisjonen i forkant av dagens børsnotering.

Bredbåndsselskapet Catch Communications går på børs i dag. Selskapet ønsket å hente inn 100 millioner kroner i en emisjon, og tilretteleggerne ønsket i forkant av emisjonen å få en pris på 23-29 kroner per aksje. Den prisvurderingen var imidlertid ikke investorene helt enige i.

Prisen på Catch-aksjene ble til slutt fastsatt til 20 kroner per aksje. Det priser selskapet til 634 millioner kroner. Det er utstedt totalt 4.350.000 nye aksjer i emisjonen. I annenhånds salget ble det solgt 4.750.000 aksjer. Selskapet fikk inn 95 millioner kroner i emisjonen.

Det var forholdsvis god interesse for Catch-aksjen. Det var tegnet for 21,7 millioner aksjer, noe som tilsvarer en overtegningsfaktor på 2,4, ifølge selskapet. Emisjonen øker antall aksjonærer med omkring 500.

Administrerende direktør Kjell Ivar Hansen er godt fornøyd med den interessen investormarkedet har vist Catch i forbindelse med børsnoteringen. Det var høy interesse både fra norske og utenlandske investorer, sier han.

- Jeg er svært godt fornøyd med gjennomføringen av aksjesalget. Den interessen vi er møtt med fra både profesjonelle og private investorer i Norge, og internasjonalt, gir oss inspirasjon til å stå på videre. Interessen gir dessuten uttrykk for en stor tillit til selskapet, sier han i en pressemelding.

Selskapet skal noteres på Oslo Børs i dag, med ticker-kode CATCH. En børspost planlegges å utgjøre 500 aksjer.

Catch's hovedkontor ligger i Bodø, og selskapet har 120 ansatte. Av en omsetning på 264 millioner kroner fikk selskapet et resultat før skatt på 30 millioner kroner i 2003. Catch har spesialisert seg på å levere bredbåndstjenester til bedrifter.

Til toppen