Catch reduserer millionkrav mot Enitel

Catch Communications reduserer sitt erstatningskrav mot Enitel med 18 millioner kroner til maksimalt 110 millioner kroner. Selskapet mener Enitel har misligholdt en avtale.

Det opprinnelige kravet mot Enitel fra juni beløp seg til 128 millioner kroner. Catchs administrerende direktør, Kjell Ivar Hansen, ville ikke kommentere kravet da det ble framsatt, men sier nå i en pressemelding som selskapet sendte ut onsdag at Enitel etter Catch syn bevisst har trenert gjennomføringen av avtalen.

- Enitel har ikke lagt forholdene til rette for at avtalen kan gjennomføres. Slik vi ser det, skyldes dette at Enitel i ettertid oppfatter avtalen som kommersielt ugunstig. De har derfor vært uvillige til gjennomføre avtalen slik partene forutsatte da den ble inngått.

I pressemeldingen går det også fram at Catch har redusert kravet til maksimalt 110 millioner kroner i forbindelse med at stevningen tirsdag ble sendt til Asker og Bærum herredsrett.

Catch og Enitel inngikk i januar 2001 en avtale der Catch Communications skal levere 1000 - 1200 bredbåndsamband til Enitel i henhold til fastsatte priser, og at disse sambandene skal løpe over en periode på 3 år. Enitel mener at avtalen ikke binder selskapet, ved at direktøren som signerte på avtalen ikke hadde fullmakt til slikt.

80 millioner kroner av kravet er knyttet til positiv kontraktsverdi mener Catch. Selskapet vurderer nå om selskapet har hatt andre økonomiske tap. - Catch Communications har blant annet gått glipp av markedsandeler som følge av Enitels mislighold, og vi vurderer fortløpende om vi skal kreve disse dekket, sier Hansen.

Til toppen