Catch vokser mest av IT-selskaper

Bredbåndsleverandøren Catch er Norges raskest voksende IT-selskap de siste fem årene.

Catch er det selskapet med raskest vekst blant IT- og teleselskaper i Norge, skriver Aftenposten.

Selskapet har økt driftsinntektene med 7000 prosent de siste fem årene, fra knapt en halv million kroner i 2000 til nærmere 400 millioner kroner i fjor.

Til Aftenposten anslår administrerende direktør Eirik Lunde at omsetningen i år vil ende på mellom 650 og 700 millioner kroner.

Catch vokser nå raskere enn NextGenTel, noe som også medført klager fra frustrerte brukere på kundeservice.

Selskapet omsatte for tredje kvartal 161,8 millioner kroner i kvartalet, mot NextGenTel, som i samme kvartal omsatte for 155,3 millioner.

Målt i antall linjer ligger de likevel langt etter NextGenTel. Omsetningen i tredje kvartal i fjor var på 110,8 millioner kroner. Men kjøpet av blant annet Bluecom og ID Comnet i fjor har gitt en kraftig vekst.

Catch melder om 5150 nye xDSL-linjer i tredje kvartal, hvorav 930 gikk til bedriftsmarkedet, resten privat. Dette bringer samlet vekst opp i 58 prosent siden samme tid i fjor. Antallet linjer er oppe i 54.500 xDSL-linjer og 56.250 totalt.

Inntekt per linje er nå 623 kroner per xDSL-linje, som er godt over inntektene til NextGenTel, som har sunket til 414 kroner.

Catch regner med å ha økt sin markedsandel fra 8,3 prosent i andre kvartal til 9,4 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

Til toppen