CBS legger lokk på webradio

Det amerikanske kringkastingsselskapet CBS frykter konkurransen fra egne radiostasjoner på web og legger ned forbud mot sendinger i sanntid. Norske Radio 1 stiller seg uforstående til CBS´ avgjørelse.

CBS (Colombia Broadcasting System) setter bremsene på for utnyttelsen av nettet som multimedium.

Selskapet har sendt ut et pålegg som rammer de 77 radiostasjonene som CBS eier selv. En talskvinne for selskapet sier i en uttalelse til nett-tjenesten Editor & Publishing Interactive at filosofien er at "hvis du vil lytte på radio, lytt til den i den opprinnelige formen - på radio".

Problemet ligger i muligheten til å lytte til sendinger på Internett direkte i webcasts ved hjelp av ulike streaming-teknologier.

Den mest kjente teknologien er RealAudio. En av CBS-stasjonene i Minneapolis har etter pålegget fra moderorganisasjonen satt opp en tekstplakat på sin webtjeneste der det blir opplyst at RealAudio i seg selv er en ekstra konkurrent for radiostasjonen. "Hvis vi kan finne måter å øke inntekten ved å sende i RealAudio, kan vi kanskje bidra til å endre selskapets policy".

Mens CBS holder igjen, er konkurrenten ABC mye mer positiv. Ifølge E&P Interactive er selskapet nå i ferd med å utarbeide en overordnet strategi i forhold til Internett som nettopp omhandler bruk av direktesendinger på mediet.

Bjørn Faarlund fungerer som internettredaktør i radioselskapet Radio 1 Norge. Radio 1 har stasjoner i alle storbyene og legger sendingene sine ut på nettet i sanntid ved hjelp av RealAudio i tidsperioden 05:00 - 20:00.

- Vi lever av å sende reklame. Jo flere som lytter, jo gladere blir vi, sier Faarlund til digi.no. Han kan ikke skjønne at det er noe problem for en radiostasjon å benytte også nettet som distribusjonskanal av radiosendinger.

- Vi har ikke tatt opp og behandlet dette som problemstilling i redaksjonen vår. Ved hjelp av Internett når vi lyttere som ellers ikke ville ha truffet. Vi får meldinger både fra Canada, India og Kina på nordmenn som lytter til sendingene, sier Faarlund og anslår trafikken til mellom 1.500 og 2.000 oppstart av RealAudio-sendinger i løpet av én uke.

Til toppen