CD-kart viser vei

Nei, de kan ikke sette seg inn i Volvoen foran rekkehuset, si "hej då" til kona og la bilen kjøre for seg. Men et teknisk fremskritt er det.

Nei, de kan ikke sette seg inn i Volvoen foran rekkehuset, si "hej då" til kona og la bilen kjøre for seg. Men et teknisk fremskritt er det.

Men et teknisk fremskritt er det, for i januar kan folk i Göteborg bruke et helt nytt CD-Rom kart for å kommer seg fram i byen. Konseptet er slett ikke nytt, men det har premiere i Sverige over nyttår.Det er Bosch som slipper et navigasjonssystem for biler, et system som forteller føreren at "neste til høyre" er beste alternativ.

CD-ROM systemet begynner å jobbe så fort føreren setter seg inn i bilen. Personen programmerer inn adressen han skal til og posisjonen underveis vises i et lite display.

- Det ligger mye arbeide bak dette, med tanke på kartlegging av gater, sier Mats Nilsson i Bosch til Göteborgposten.

En betydelig del av det svenske veinettet er lagret digitalt hos veivesenet, men Bosch må likevel gjøre en del ekstra jobb. Blant annet kjøre opp hele rutenettet for å finne ut om det virkelige ER lov å svinge til venstre der datamaskinen sier at man bør gjøre det.

Til toppen