CeBIT-arrangører sensurerte webjournalister

Trass i at mange tusen journalister fikk anledning til å sende hjem rykende ferske rapporter fra Hannover, ble ikke alle mediefolk behandlet likt. Diskrimineringen hadde sitt utspring i at "alle" kan være sine egne redaktører på Internett.

Trass i at mange tusen journalister fikk anledning til å sende hjem rykende ferske rapporter fra Hannover, ble ikke alle mediefolk behandlet likt. Diskrimineringen hadde sitt utspring i at "alle" kan være sine egne redaktører på Internett.

CeBIT 2000 er ugjenkallelig slutt. Verdens største IT-messe har som vanlig påkalt stor interesse for hva fremtiden vil bringe av nytteprodukter og underholdning på både næringslivs- og forbrukermarkedet.

Alle publikasjoner med en eller annen form for digital dekning har forsøkt å sende sine folk nedover for å få en viss oversikt i tekno-kaoset.

Men for noen var det slutt før det hele begynte.

Paradoksalt gjaldt det i hovedsak webjournalister, blant annet fra den anerkjente britiske nettpublikasjonen The Register. Paradoksalt fordi Internett var et gjennomgående tema under messen.

En journalist fra The Register var på plass under en av de utallige pressekonferansene under CeBIT og stilte kritiske spørsmål om hvorfor publikasjonen var nektet akkreditering.

Journalisten hadde kommet seg til Hannover som representant for BBC i stedet. Den britiske statskringkasteren hadde naturligvis ikke hatt problemer med akkrediteringen.

- Vi har sjekket hver eneste journalist og hvert eneste nettsted for å finne ut om vedkommende representerer et ordentlig IT-tidsskrift eller kun representerer et privat nettsted. Hvem som helst kan påberope seg å være journalist ved å hevde at de skriver for et nettsted, sa Robert Lange, medlem av CeBIT-styret, i forsvar for arrangøren strenge avgjørelse.

digi.no var noen av de heldige onlineavisene som fikk være til stede under første halvdel av CeBIT-uka.

Lange forklarte at det har blitt strammet inn i år fordi utstillerne skal være sikre på at det er journalister de faktisk snakker med. De fleste typer foretak har sine egne hjemmesider, og det er mange som av den grunn kan gi inntrykk av at de er skrivende. Spesielt dumt er det hvis det egentlig er konkurrenter utstillerne prater med...

- Vi beklager hvis det i denne prosessen er blitt gjort feil. Styret vil ta eventuelle klager seriøst og revurdere journalistene før neste års messe, sa Lange.

Ifølge Wired News anslo arrangøren at kun 100 online-reportere hadde mottatt akkreditering ved begynnelsen av messen. Til sammen skal det ha vært 6.500 reportere registrert på CeBIT, et tall digi.no er usikre på fordi det et annet sted var oppgitt over 10.000. Arrangøren skal ha forklart at én av grunnene for restriksjonene er gjort fordi utstillerne har ønsket det selv.

Men flere utstillere Wired News tok en prat med, inkludert IBM, stilte seg uforstående til problemstillingen og mente det bare var positivt med massiv mediedekning ikke minst på Internett.

Arrangøren av årets messe ønsker legge føringer for neste års presseopplegg allerede nå. Ved å kontakte alle årets utstillere kartlegger de hva deltakerne synes om internettjournalistenes tilstedeværelse og hvem som er de viktigste reporterne og nettstedene å ha til stede i år 2001.

Til toppen