CeBIT er drivkraften i tysk økonomi

Tallene viser at CeBIT-arrangørene har oppnådd sitt mål om å profesjonalisere messen. Tyske bransjeorganisasjoner er svært fornøyde, og slår fast at CeBIT er "den viktigste drivkraften i tysk økonomi."

Tallene viser at CeBIT-arrangørene har oppnådd sitt mål om å profesjonalisere messen. Tyske bransjeorganisasjoner er svært fornøyde, og slår fast at CeBIT er "den viktigste drivkraften i tysk økonomi."

Fram til 1995 var CeBIT både en turistattraksjon og en bransjemesse. Besøkstallet nådde 800.000, og bransjen og arrangørene mente det var behov for tiltak som kunne gjøre CeBIT til en mer rendyrket arena for kjøp og salg. Oppsummeringen som ble lagt fram ved messens slutt onsdag, viser at man har lykkes, og at årets arrangement hadde et sterkere internasjonalt preg enn noen gang.

De tyske bransjeorganisasjonene er lykkelige over denne utviklingen. BVB (forbund innen informasjons- og kommunikasjonssystemer) karakteriserer CeBIT som landets viktigste messe for kapitalvarer, og går så langt som å si at CeBIT "er den viktigste drivkraften i tysk økonomi". BVIT (forbund innen informasjonsteknologi) ser fram til større stands neste år slik at de kan lage en enda mer effektiv forestilling.

Det samlede besøktstallet viser en beskjeden økning fra 607.000 til 610.000 i forhold til i fjor. Det man legger vekt på, er at andelen "profesjonelle" økte fra 76 prosent til 86 prosent. Det svarer til en nesten halvering av tallet på turistbesøk, fra 146.000 til 83.000. Kaotiske parkeringsforhold og et sammenbrudd i offentlig transport til og fra messeområdet kan ha skremt bort vanlige folk, men det kommenteres ikke. Man lover bare at dette skal bli bedre neste år. Da er nemlig forberedelsene til tusenårsmessen Expo2000 kommet så langt at CeBIT 98 – sett av datoene 19. til 25. mars – vil få et helt nytt transportsystem.

Tallet på utenlandske, altså ikke-tyske, besøkende økte fra 89.000 til 100.000. Hele økningen skyldes større interesse fra Øst-Europa, Amerika og Asia/Stillehavet, der besøkstallene vokste med henholdsvis 30 prosent, 80 prosent og 50 prosent.

Tallet på utstillere økte med fem prosent, fra 6.549 til 6.855. Andelen utenlandske utstillere gikk noe tilbake, fra 40 prosent til 39 prosent. Noe av forklaringen kan være at svært mange store internasjonale selskaper lar seg først og fremst representere av nasjonale døtre.

De mest interesserte utland var USA og Taiwan, med henholdsvis 445 og 401 utstillere. EU-landene Storbritannia og Frankrike bidro med henholdsvis 301 og 121 utstillere, mens 162 kom fra Sentral- og Øst-Europa. Nabolandet Sveits, som står utenfor både EU og EØS, sendte 110 utstillere, og kommer sannsynligvis øverst hvis man regner utstillere per befolkning. Norge bidro med et trettitalls utstillere, stort sett konsentrert rundt Eksportrådets to stands.

Statistikken fra CeBITs websted viser 2,72 millioner hits fra 105 land.

Undersøkelser blant utstillerne framhever disse momenter:

 • 95 prosent sier de nådde målgruppen de var ute etter
 • 62 prosent oppgir at CeBIT har en "gunstig" eller "utmerket" påvirkning på deres omsetning
 • 60 prosent mener CeBIT er et "godt" eller et "utmerket" arrangement
 • 90 prosent sier de vil komme igjen neste år

Av teknologiske tendenser merker man seg følgende:

Programvare

 • løsninger for Internett og intranett dominerer
 • plattform-uavhengige applikasjoner i Java er på frammarsj
 • løsninger for produksjon og tjenester viser større følsomhet for kunders behov, blant annet med integrasjon av nyheter som videokonferanser
 • multimediaservere tar over etter tekstorienterte dokumenter

Maskinvare

 • mye gjøres i f.eks. webservere og modemer for å tilfredsstille krav fra Internett-brukere
 • digital fotografering vokser kraftig
 • videokonferansesystemer basert på den nye ITU-standarden H.324 utnytter vanlige telefonlinjer og Internett-koplinger
 • DVD (digital versatile disk) og CD-RW (compact disc rewritable) preger datalagring
 • flatskjermer vokser på bekostning av tradisjonell CRT (cathode ray tube)
 • skrivere og kopimaskiner integreres med flere funksjoner og tilpasses Internett-løsninger

Nettverk

 • Internett-inspirerte løsninger preger utviklingen
 • tilgang til databaser gjøres stadig mer fra nettlesere
 • ATM, trådløs Ethernet og gigabit Ethernet øker kapasiteten og fremmer fleksible løsninger

Telekommunikasjon

 • ergonomi hindrer ytterligere forminskning
 • mobiltelefoner får større funksjonalitet (data, faks, kalenderprogrammer mm) og bedre batterier
 • GSM kombineres med GPS (global positioning systems) i trafikkontroll
 • ISDN baner veien for CTI (computer telephone integration)

Sikkerhet

 • Smartkort spiller en stadig større rolle
 • les- og skrivbare elektroniske merkelapper kan erstatte strekkoder
 • systemer for biometrisk identitetskontroll kan kombinere både video og fingeravtrykk
Til toppen