Cell Network priset til fem milliarder

New Media Science-eieren Cell Network har fått inn 450 millioner svenske kroner i en rettet emisjon. Norske Telenor Venture og A-pressen er ikke med i denne omgang, mens de nye aksjonærene allerede etter få dager har tjent til sammen 520 millioner kroner på sine investeringer.

New Media Science-eieren Cell Network har fått inn 450 millioner svenske kroner i en rettet emisjon. Norske Telenor Venture og A-pressen er ikke med i denne omgang, mens de nye aksjonærene allerede etter få dager har tjent til sammen 520 millioner kroner på sine investeringer.

Det er to norske selskaper som er havnet som største eiere etter alle fusjonene og sammenslåingene som blant andre norske New Media Science har gjennomgått. I dag eier Telenor Venture ni prosent og A-pressen fire prosent av det som i dag er døpt om til Cell Network AB, morselskapet til New Media Science.

I begynnelsen av desember ble det foretatt en rettet emisjon mot både svenske og utenlandske institusjonelle investorer. Verken Telenor Venture eller A-pressen var med - det bekrefter begge selskapene overfor digi.no.

Konserndirektør Bjørn Larsen i A-pressen, som også sitter i styret i Cell Network, mener det er viktig for Cell å få inn frisk kapital og nye eiere nå.

- Vi har sett behovet for å få en bredere sammensetning på eiersiden, sier han.

Før nyemisjonen var det 6.500 aksjonærer i Cell. I børsmeldingen fra selskapet opplyses det at det er to millioner aksjer som utstedes. Fordelingen er én million aksjer til et titall svenske investorer og én million aksjer til et titalls utenlandske.

Før emisjonen er 38 prosent av aksjene i Cell på ikke-svenske hender.

- Den nye kapitalen innebærer at vi kan øke tempoet ytterligere og sikrer våre muligheter å gjennomføre strategiske kjøp på prioriterte markeder, sier konsernsjef Marcus Bäcklund i Cell Network i pressemeldingen. Han opprettholder altså ekspansjonstakten, i tillegg til å øke antall institusjonelle eiere.

Larsen i A-pressen er ikke sikker på hva han skal kalle A-pressens eierskap i Cell etter nok en gang å ha blitt vannet ut. Opprinnelig eide de 51 prosent i Digital Hverdag, det sank til ti prosent da New Media Science fusjonerte med Linné Data og nå ligger andelen under fire prosent.

- Det er et godt spørsmål hva vi er. Vi var institusjonelle, men må vel nå karakterisere oss som finansielle investorer per i dag, sier han.

Cell Network går ikke ut med hvilke nye aktører som er kommet inn på eiersiden. De nye eierne har kommet inn på en tegningskurs på 230 kroner aksjen, mens kursen i skrivende stund fluktuerer mellom 250 og 260 kroner på Stockholmsbørsen.

Det betyr en pen gevinst allerede etter få dager - emisjonen ble annonsert den 2. desember.

Børsverdien på Cell Network i per dag er drøyt 4,3 milliarder med et totalvolum på 17,1 millioner aksjer som var antalleaksjer i oktober. Når den rettede emisjonen er ferdigstilt, økes totalvolumet med to millioner. Dessuten er det inngått en opsjonsordning rettet mot de ansatte som også øker volumet.

Ifølge Arvid Liepe, som er investor relations officer i Cell Network, kommer totalvolumet av aksjer til å ende på 19,6 millioner enheter.

Det innebærer at verdien på selskapet skvetter opp fra 4,3 milliarder svenske kroner til rundt 5 milliarder etter en snittkurs på 256 kroner den 8. desember 1999.

Til toppen