Cell Network slanket

Siden fusjonen med Mandator har mellom 30 og 40 personer forlatt Cell Network. Samtidig har Bente Sollid Hansens gamle kontor i Molde blitt utradert fullstendig.

Siden fusjonen med Mandator har mellom 30 og 40 personer forlatt Cell Network. Samtidig har Bente Sollid Hansens gamle kontor i Molde blitt utradert fullstendig.

Konsulentmarkedet i Norge har ikke hatt det samme problemet som i Sverige, hvor kraftige oppsigelsesrunder har vært hverdagskost. Men markedet har ikke vært snill med Norge, heller.
Sverre Hurum, administrerende direktør i Cell Network AS, sier til digitoday.no at de gjerne skulle hatt bedre tider.


Han har måttet se mellom 30 og 40 av de ansatte forlate jobbene sine etter fusjonen med Mandator, flesteparten frivillig men også en del fikk oppsigelse.

- Vi gikk gjennom organisasjonen fullstendig, og snakket med veldig mange mennesker. I den prosessen var det en del som ble tilbudt nye stillinger, men som valgte å gå ut i arbeidsmarkedet, sier Hurum til digitoday.no.

- Det var også et fåtall som ikke fikk beholde stillingene sine, sier Hurum som forteller at siden årsskiftet har det forsvunnet mellom 30 og 40 stillinger fra selskapet.

Strukturendringene i Cell har også ført til at hjembyen til Digital Hverdag, som tidligere Cell-sjef Bente Sollid Hansen startet opp, ikke lenger kan skilte med Cell Network. Digital Hverdag gikk i sin tid sammen med New Media Science som igjen ble til Cell Network.

- I Molde hadde vi supportavdelingen på intranett-produktet Trafic. Ved gjennomgangen av organisasjonen bestemte vi oss for å sentralisere support for å oppnå stordriftsfordeler. Dermed ble funksjonene i Molde flyttet til Stavanger, sier Hurum.

Alle de ansatte i Molde fikk tilbud om ny jobb i Stavanger. To takket ja til dette tilbudet, mens de resterende fire takket nei.

- Vi har ikke lenger noe kontor i Molde, sier Hurum. Dermed er altså hele Digital Hverdags hjemmebase radert ut.

Til toppen