Cell og Mandator i kulturkollisjon

Mandator og Cell spilte nok ikke "Opposites attract" - Paula Abduls superhit fra 1989 - da de feiret fusjonen tidligere i år, men at ulikhetene mellom selskapene er store hersker det liten tvil om. Den dag i dag stilles det spørsmål internt om ikke kulturforskjellene er for store.

Fusjonen mellom Cell Network og Mandator kom som en overraskelse på mange. Selskapene kom fra to vidt forskjellige kulturer: Cell var del av en bølge med innovative, fremtidsrettede og Internett-fokuserte selskaper mens Mandator var en mer tradisjonell aktør innenfor data- og systemkonsulentbransjen. - Enhver fusjon vil bringe med seg kulturforskjeller. Slik vil det også være i Cell Network etter fusjonen med Mandator. Mandator er et tradisjonelt data- konsulentselskap. De har en litt annen og mer byråkratisk stil. Ikke det at Cell sin organisering og stil var den eneste rette, men det er store forskjeller, bekrefter Arild Haraldsen, som inntil nylig var leder for strategigruppen i Cell Network Norge.
Les om Haraldsens avgang: Cell-strateg takker for seg
Han sier at denne kulturforskjellen er enda mer fremtredende i Sverige, men at den absolutt ikke skal undervurderes i Norge heller.


- Det er også en stor forskjell i kompetanseprofil mellom de to selskapene. Det er en utfordring å bringe det samlede selskapet opp på samme kompetansenivå når det gjelder Internett, sier Haraldsen til digitoday.

Han mener det kan bli vanskelig å styre selskapet på den måten at Cell fremstår som et fremtidsrettet Internett-konsulentselskap, ikke som en videreføring av Mandator.

Til tross for de store forskjellene har det imidlertid ikke vært mange som har forlatt det fusjonerte selskapet. Siden april kan man telle antall oppsigelser fra Cell Network i Norge på en hånd. Haraldsen mener at dette ikke automatisk betyr at det ikke er kulturforskjeller i bedriften.

- Cell rekrutterte ganske massivt i den perioden og helt frem til nå. Man kan ikke vente at alle disse skal slutte etter bare å ha jobbet i selskapet noen måneder, sier Haraldsen som tror at dersom Cell klarer å integrere disse i det nye selskapet raskt vil Cell fremdeles kunne ha en lav 'turnover'.

Haraldsens gamle arbeidsgiver, New Media Science, ble fusjonert inn i Cell Network i 1999. I New Media Science, sier Haraldsen, hadde man et sterk merkevarenavn som signaliserte at bedriften var seriøs, fremtidsrettet og nytenkende innen den såkalte 'nye økonomien'. Dette ble markert blant annet med sterkt utadvendte profiler som Bente Sollid og andre. Denne imagen i markedet er nok nå til en viss grad i ferd med å bli borte, vedgår Haraldsen overfor digitoday.no.

En aktør som har vært i Cell systemet over lengre tid, og som har hatt førstehåndskunnskap til selskapets vekst, er delvis enig med Haraldsen.

Kilden sier til digitoday.no at det er en kulturforskjell i selskapet etter fusjonen med Mandator, men at denne "fusjonen likevel har vært svært sunn for selskapet" - både med tanke på kundene og plasseringen i markedet. han sier samtidig at "det Cell Network som eksisterer i dag ikke var det flere aktører i selskapet før fusjonen hadde tenkt seg".

Flere kilder i Cell Network sier til digitoday.no at Mandator har fått meget stor makt i det fusjonerte selskapet. En tidligere sentral lederskikkelse i Cell-nettverket sier at "Mandator tok sikte og plukket ned tidligere Cell-direktører, én etter én". Andre avviser dette, men vedgår at lederkabalen så langt i stor grad har gått i favør av Mandator.

En analytiker som følger Cell Network og de andre svenske konsulentselskapene fra Stockholm, sier til digitoday.no at Cell Network har "et alvorlig problem med integreringen og konsolideringsfasen." Analytikeren vil ikke stå frem med sitt eget eller sin arbeidsgivers navn.

- Cell var et selskap med stor fokus på design og front-end-løsninger samtidig som det var et selskap som satset mye på å være innovative og nyskapende. Mandator var, og er, et selskap som ligner mer på de tradisjonelle konsulentvirksomhetene innenfor integrasjon og større prosjekter. Dette gjenspeiles også i dagens aksjekurs for Cell Network, uttaler analytikeren.

Han sier videre at det er lederskapet fra "gamle Mandator" som nå har ledelsen i det fusjonerte selskapet:

- At Janne [Carlzon] og Marcus Bäcklund forsvant var muligens positivt for selskapet. Men det er tydelig at det er tidligere Mandator-folk som leder selskapet fra toppledelsen, selv om Cell har en del tidligere ledere i de operative funksjonene, sier analytikeren til digitoday.no.


Historien fortsetter: Integreringen går på skinner, mener Hurum

Til toppen