Cell sparker to fra ledergruppen

Ifølge adm dir Bente Sollid i Cell Network planla to personer i selskapets ledergruppe å starte konkurrende virksomhet. De to ble sparket i en pressemelding utsendt av Sollid.

Ifølge adm dir Bente Sollid i Cell Network planla to personer i selskapets ledergruppe å starte konkurrende virksomhet. De to ble sparket i en pressemelding utsendt av Sollid.

De to fra selskapets ledergruppe er markedsdirektør Olav Folkestad og personaldirektør Erik Moe-Helgesen.

I pressemeldingen fremholdes det at de to over en periode har planlagt konkurrerende virksomhet, samt at de har rekruttert åtte medarbeidere fra selskapet.

- Dette er et tillitsbrudd, sier adm dir Bente Sollid.

De to, samt ytterligere åtte fra Cell Network ASA, skal ha levert inn sine oppsigelser i romjulen. Tre av de åtte har trukket sine oppsigelser i dag.

- De to [Folkestad og Moe-Helgesen] takket for de to mest fantastiske årene de har hatt, men sa at de hadde en drøm om å starte konkurrerende virksomhet, sier Sollid. - Den drømmen kan jeg godt forstå, men måten det ble gjort på, ved at de to organiserte et kollektivt utbrudd, er ikke akseptabel.

- Så de hadde allerede sagt opp da du ga dem sparken?

- Ja, men det er full anledning til å avskjedige folk i oppsigelsestiden.

- Hva slags vurdering ligger det bak det å sende ut pressemelding om en slik sak?

- Vi er et børsnotert selskap, og ledelsen i Sverige vurderte dette som det mest korrekte å gjøre.

I pressemeldingen uttaler Bente Sollid: "Det at to så betrodde medlemmer av vår ledergruppe på denne måten aktivt planlegger oppstart av konkurrerende virksomhet - og i tillegg rekrutterer åtte andre medarbeidere fra selskapet - er et tillitsbrudd i forhold til øvrige medarbeidere, kunder og eiere. Spesielt skuffende er denne saken også fordi de to gjennom avtalen om salg av New Media Science så sent som i fjor sommer, sitter på aksjer som de siste månedene er blitt verdt i størrelsesorden nær NOK 15 millioner. Disse aksjene vil delvis kunne la seg realisere allerede 15. mars i år.

De personene som nå slutter, har spilt en viktig rolle i selskapets utvikling i Norge. Derfor vil det på kort sikt være en kompetansemessig utfordring å erstatte disse."

Jan Starrsjö, som er ansvarlig for Cell Network i Norden, sier i følge den samme pressemeldingen: "Vi skal imidlertid gjøre det vi kan for at vår norske virksomhet i denne perioden blir tilført ressurser fra andre deler av konsernets virksomheter i Norden. På denne måten regner vi med at våre norske kunder ikke skal bli skadelidende."

digi.no har ikke fått tak i de to avskjedige lederne i selskapet, Vi kommer tilbake til saken.

Til toppen