Cetronic: Telenors svenske gullegg

Telenor Ventures investering i det svenske Cetronic AB kan vise seg å være nok en gullkantet investering av Rune Rinnan & Co. Cetronics produktmiks har et stort potensial, noe Telenor håper vil gjenspeiles i stigende aksjekurs når Cetronics noteres på børs senere i høst.

Cetronic er kanskje ikke så godt kjent her hjemme, men ved konsernets selskaper i både Sverige og Trondheim jobbes det godt "i det stille" - både på forsknings- og utviklingssida.

Innenfor produktområdet telesystemer utvikler og produserer selskapet alarmsystemer, heistelefoner og overvåkningssystemer for kjøleanlegg i butikker (RadioStore). Markedsinteressen er betydelig for RadioStore blant de store matvarekjedene i Norden - blant andre har norske Rema, svenske ICA og finske Kesko fått opp øynene for Cetronic-produktene.

Også markedet for heistelefoner forventes å vokse betydelig den nærmeste tiden ettersom nye EU-bestemmelser av sikkerhetsgrunner krever toveiskommunikasjon i heiser. Cetronic opererer både på det norske og svenske markedet med disse løsningene, og nå i høst introduseres produktene også på det finske og tyske markedet.

Det produktet det stilles størst forventninger til er likevel samarbeidet med Socket om prosjektet "Mobile Webcasting". Dette er Cetronics største utviklingssatsing noensinne. Idéen er enkel men å komme fram til et ferdig produkt koster mye penger, tid og arbeid. Utfallet kan imidlertid bli en sensasjon: Mobile WebCasting vil bli en bærbar datamaskin, ikke større enn at du lett kan bære den med deg over alt og med en batterikapasitet på en måned eller mer. Du kan bruke den for å se på dine favoritthjemmesider - det være seg CNN, digi.no eller konkurrentens nettsted - maskinen er alltid oppdatert når du slår den på, og den fungerer over alt - over hele landet eller kanskje til og med hele Europa.

Hele konseptet baseres på to produkter - én mottaker for dagens og framtidas såkalte håndholdte PC-er (f.eks. PSION/Philips Velo) samt en server som overvåker Internett og sender data via radionett til mottakerne.

De svært små mottakerne utvikles av Cetronic i samarbeid med eksterne konsulentselskaper. De største tekniske utfordringene er miniatyriseringen av mottakerne uten at dette går ut over følsomheten, samtidig må ytelsen være høy uten å kreve for mye strøm.

Serveren, som Cetronic har valgt å kalle PDi (personal digital information server), er motoren i konseptet og er basert på Windows NT. Via PDi-en bestiller brukeren overvåkning av en valgfri hjemmeside på Internett. Så fort det foretas en forandring på siden sendes denne via personsøkernettet til mottakerne som så kan presentere hjemmesiden med den innebygde web-programvaren i den håndholdte PC-en. I tillegg til å sende til Cetronics mottakere kan PDi-en også sende informasjonen til personsøkere og GSM-telefoner.

Cetronic tar sikte på å tilby programvaren til teleoperatører via en programvarelisens som innebærer at Cetronic får en andel av de økte trafikkinntektene som følger av PDi. I tillegg kommer de direkte inntektene fra produktsalget. Cetronic regner med å kunne begynne å signere de første avtalene og levere PDi-servere allerede innen utgangen av året.

Et fjerde forretningsområde Cetronic har store forventninger til er radiosystemer. Selskapet overtok nylig Ericssons såkalte RDS-produkter, og radiosystemvirksomheten består i tillegg av de egenutviklede produktene RadioSwitch, RadioVision og RadioRepeat for personsøkernett.

Omsetningen av radiosystem-produktene har i det vesentligste hittil vært konsentrert om det norske og svenske markedet, men vil i løpet av høsten utvides til å omfatte større deler av Europa.

Cetronic har hatt en formidabel omsetningsvekst for sine produkter på radiosystem-området det siste året. Mens produktene RadioSwitch og RadioVision i fjor solgte for beskjedne 74.000 kroner, regner man med at omsetningen vil passere halvannen million kroner i 1997. Ifølge konsernets halvårsrapport er også utviklingen for for RadioRepeat og RDS-produktene positiv - opp fra en omsetning på 366.000 kroner i fjor til et forventet salg i år på over 800.000 kroner.

Til toppen