Chaffey svært skuffet over statsbudsjettet

- Det var ikke mye gledelig å se i regjeringens statsbudsjett for neste år, sier Paul Chaffey som er leder for NHOs IT-organisasjon Abelia.

- Det var ikke mye gledelig å se i regjeringens statsbudsjett for neste år, sier Paul Chaffey som er leder for NHOs IT-organisasjon Abelia.

- Det er mye på skattesiden som ikke er så veldig gledelig, er Paul Chaffeys kommentar til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

- I motsetning til samarbeidsregjeringen vil ikke Arbeiderpartiet fjerne utbytteskatten, og de vil heller ikke endre reglene for opsjonsbeskatningen, sier Abelia-sjefen til digi.no.

Chaffey mener en eventuell ny regjering allerede har pekt ut en annen retning, og han tror også det er noe samarbeidsregjeringen kan endre på i 2002-budsjettet. For eksempel når det gjelder å fjerne utbytteskatt og opsjonsbeskatning, som har vært et sterkt ønske fra IT-bransjen i lang tid.

Abelia-sjefen er også skuffet over Stoltenberg-regjeringens forslag når det gjelder skattefradrag for forskning.

- Ap-regjeringen har foreslått skattefradrag for forskningsutgifter i bedrifter, men i selve teksten argumenterer de mot sitt eget forslag, sier Chaffey. Han legger til at ordningen dessuten er begrenset til svært få bedrifter.

Når det gjelder bevilgningen på 100 millioner ekstra til IT og bredbånd, tror ikke NHO-organisasjonen dette er nok. Det er dessuten uklart hvor mye penger som skal brukes på bredbåndsutbygging.

- Det er ikke lett å se hva som skal brukes til hva. Det gis noen småbeløp her og der. Til sammen er det ganske lite, og hver for seg er det svært beskjedent, sier Chaffey til digi.no.

Han nevner 25 millioner kroner til infrastruktur i helsesektoren som et eksempel.

- Det er ikke mye infrastruktur man får for 25 millioner, dessverre.

Abelia-lederen er skuffet, men ikke overrasket over statsbudsjettet.

- Dette er et ekspansivt budsjett. Det satses på mange områder, og det er synd at det ikke satses mer på fremtidsrettede områder som forskning og utdanning og IKT, avslutter Chaffey.

Til toppen