Check Point-sikkerhet for Windows Mobile

Check Point-sikkerhet for Windows Mobile

Check Point har lansert en klient for å sikre tjenester beregnet på Windows-drevne mobiler.

Det israelske IT-sikkerhetsselskapet Check Point melder at de kan levere en sikker klient til avanserte mobiltelefoner drevet av Microsoft-systemet Windows Mobile: SecureClient Mobile.

Hensikten med denne klienten er å tilby brukere sikker tilgang til bedriftstjenester som e-post og forretningskritiske applikasjoner, ved å sørge for at all kontakt går over en SSL-basert VPN-forbindelse.

Klienten sørger for å opprettholde VPN-forbindelsen også når brukeren krysser mellom WLAN og vanlig mobilnett. Den underlegges sentralt definerte regler, som blant annet kan innskrenke evnen til å synkronisere med PC-er. Den kan brukes til å formidle enhver IP-applikasjon gjennom VPN-tunnelen. Klienten er hele tiden underlagt sentral kontroll.

SecureClient Mobile er tilgjengelig umiddelbart for Mobile Pocket PC 2003/SE og Windows Mobile 5.0. Lisensprisen er fra 40 dollar per klient.

Til toppen