Chess avviser trussel om stenging

Chess hevder det ikke er fare for at deres 60.000 kunder skal miste summetonen.

Chess har ikke skaffet seg den nødvendige konsesjonen fra Datatilsynet som kreves for å drive et teleselskap. Datatilsynet mente at dette kunne bety at Chess måtte stenge midlertidig og kutte kontakten med sine 60.000 kunder.

Dette ble kjent tidligere i dag.

I ettermiddag har Chess rykket ut med en pressemelding der selskapet benekter dette:

"Chess beklager den uro som er skapt rundt selskapets godkjennelser og konsesjoner fra Datatilsynet.

- Det er ingen fare for at dette skal gå ut over våre kunder, forsikrer administrerende direktør Idar Vollvik.

Chess tar sikte på å rydde raskt opp i eventuelle uklarheter med Datatilsynet.

- Overtakelsen av to eksisterende teleselskaper har bidratt til denne forseelsen. Som eiere har vi drevet videre i god tro om at det formelle i relasjon til konsesjoner var på plass, sier Vollvik.

Chess har opprettet dialog med Datatilsynet, og har nå fått tilsendt alle nødvendige dokumenter.

- Chess vil ha dette forholdet i orden i løpet av kort tid. Det er med andre ord ingen fare for at dette skal gå ut over våre kunder, sier Vollvik. Han gjør oppmerksom på at selskapet har drevet sin virksomhet etter retningslinjer som ligger langt innenfor de krav som stilles fra myndighetene.

Han understreker at Chess alltid har behandlet samtlige personopplysninger i henhold til lov om personvern.

- Personnumre sendes over krypterte forbindelser, slik at det ikke er noen risiko for at disse opplysningene kommer på avveie, sier Vollvik.

- Dette handler om å ha kvalitet i selskapets rutiner. Der stiller Chess strenge krav til seg selv. Disse forhold skal myndighetene ha en bekreftelse på, og det skal de få. Det er vårt ansvar å bringe forholdet i orden. Vi kan ikke skylde på andre. Vi har alt å tjene på å få denne formaliteten i orden, og vil handle deretter."

;