Chess flytter kundene til Netcom i det stille

Chess-kundene får nytt SIM-kort i posten, men flyttes samtidig over fra Telenors nett.

Chess-kundene får nytt SIM-kort i posten, men flyttes samtidig over fra Telenors nett.

Idar Vollvik var raskt ute med å berolige kundene etter at Netcom-eier TeliaSonera hadde kjøpt opp Chess. Kunder som ønsket å være i Telenors nett skulle få fortsette med det, det var ikke noe problem.

Fullt så enkelt er det kanskje likevel ikke.

For det første ligger det en enorm gevinst i overføringen til Netcom for TeliaSonera, og selskapet må sikre seg at flest mulig følger med over. Det er kanskje en av grunnene til at overgangen er satt i gang i stillhet. Mange kunder vil nok ikke merke forskjell.

Kunder rapporterer at de har fått tilsendt nytt SIM-kort, uten at det varsles om overgangen.

– Det står ikke en døyt om at man må bytte nett i brevet fra Chess, men i liten skrift under PIN/PUK-koder sammen med SIM-kortet står det: «Operatør-nett: Netcom», skriver en kunde på diskusjon.no.

På Chess.no står ikke overgangen nevnt med et ord.

– Ja, vi har begynt overføringen, og vil trolig holde på frem til sommeren, bekrefter Idar Vollviks nestsjef, Svein Johnsen.

Han sier de som melder fra slipper å bli overført, inntil videre.

– Foreløpig er det ikke noe problem, men vi kan risikere at Telenor slår av bryteren etter et år. Men det jobber vi med, sier Johnsen.

Vollvik og Chess har lang erfaring med å tilby tjenester via Telenors nett, og Telenor er pålagt av Post- og teletilsynet å gi operatører som Chess tilgang. Men spillet er forandret etter at TeliaSonera, Telenors største konkurrent, nå har kjøpt Chess. Selskapet har eget nett, og Telenor har ikke lenger de samme kravene på seg fra myndighetene, forklarer Johnsen.

Dermed er Chess nødt til å forhandle på nytt med Telenor for å kunne holde løftet om å la kundene bli i Telenors nett.

– Det kan bli et problem til høsten, sier Johnsen.

Han mener det er liten motstand mot å bytte. Så langt har 96 prosent av de som mottar SIM-kortene tatt dem i bruk, sier han. Spørsmålet er om alle visste at de samtidig byttet til Netcoms nett.

Johnsen mener kundene er fornøyd. De nye SIM-kortene er oppgradert med mulighet for 3G mobiltelefoni og har større lagringsplass enn de gamle. Chess feiret dessuten nyttår med å senke prisene og opplever god kundetilstrømning, sier han.

Til toppen