Christine Wergeland Sørbye er ny sjef ved Oslo Science City

Christine Wergeland Sørbye er ny sjef ved Oslo Science City
Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen og Christine W. Sørbye. Foto: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken

Nytt om navn «Nytt om navn» er vår spalte hvor vi publiserer oppdateringer om