Chrome får integrert 3D-støtte

Googles nettlesertillegg for akselerert 3D-grafikk bygges inn i selskapets nettleser.

Chrome får integrert 3D-støtte

Googles ønske om at alle typer programvare, også løsninger som tar i bruk tung 3D-grafikk, skal kunne kjøres over Internett med nettleseren som klient, gjenspeiler seg i to av selskapet nettleser-plugins, O3D og Native Client (NaCl).

O3D åpner for maskinvareakselseret 3D-grafikk i nettleseren, mens NaCl gir webapplikasjoner mer direkte tilgang til datamaskinens regnekraft.

Begge de to pluginene er tilgjengelig i relativt uferdige utgaver for flere ulike nettlesere og operativsystemer.

Google ønske selvfølgelig at disse teknologiene blir mest mulig utbredt. Derfor planlegger selskapet å inkludere både O3D og NaCl i selskapets egen nettleser, Chrome, slik at brukerne av denne slipper å laste ned pluginene separat.

Det først skrittet mot dette målet ble kunngjort i dette innlegget, hvor det går fram at man har greid å gjøre O3D-pluginen til en del av Chromium-kodebasen. Chromium er åpen kildekodeprosjekt som Chrome bygger på.

Dette betyr at O3D følger med i Chromium-koden, selv om det fortsatt er snakk om en plugin. Men denne milepælen skal åpne for videre integrasjon med selve nettleseren.

Dette arbeidet er uansett bare begynnelsen dersom Google skal kunne oppnå det selskapet vil med disse teknologiene. Riktignok kan teknologiene trolig gi mange fordeler, men man må likevel overbevise utviklere om å ta dem i bruk i sine produkter. For å greie det, må teknologiene trolig allerede være på plass hos en stor andel av de potensielle brukerne av løsningene utviklerne skal lage.

Det kan bety at Google også må overbevise de største nettleserleverandørene om at dette er teknologi som de bør integrere, enten som plugins som følger med nettleseren, eller som en del av selve nettleseren. Før det vil skje, må teknologiene ratifiseres som standarder av et eller annet anerkjent standardiseringsorgan.

Google er selvfølgelig klar over dette og samarbeider derfor også med Khronos Group om gruppens initiativ til å lage en åpen, royaltyfri standard basert på OpenGL for å bringe akselerert 3D-grafikk til weben. Mye tyder likevel på at man vil ende opp med to teknologier som har to ulike tilnærminger overfor utviklere.

    Les også: