Chrome skyver Safari ned til 4. plass

Linux- og Mac-betaer kan være årsaken.

Chrome skyver Safari ned til 4. plass

Linux- og Mac-betaer kan være årsaken.

Forrige ukes utgivelse av nettleseren Google Chrome i betaversjoner til Linux og Mac har ført til, i alle fall midlertidig, at Chrome har passert Apple Safari i Net Applications' rangering av de mest brukte nettleserne.

Til Computerworld.com sier Vince Vizzaccaro, en visepresident i Net Applications, at bruken av Chrome har steget fra 4,0 prosent i november til 4,4 prosent i den andre uken i desember. Dette er en økning på ti prosent, nok til å passere Apples nettleser for første gang. Safari hadde i den andre uken av desember en andel på 4,37 prosent, så forspranget Chrome har fått er ikke særlig stort.

På Mac økte markedsandelen til Chrome fra 0,32 prosent i november til 1,3 prosent i den andre uken i desember. Ifølge Vizzaccaro har Chrome tatt omtrent like store andeler fra både Safari og Firefox på Mac.

Økningen var større på Linux, hvor andelen økte fra 3,81 prosent i november til 6,34 prosent i den andre uken av desember.

Chrome har vært tilgjengelig for både Linux og Mac i lengre tid, men da i relativt ustabile testutgaver.

Net Applications rangerer bruken av nettlesere ved å hente inn tall fra omtrent 40.000 nettsteder over hele verden.

Om Chromes inntog på pallen er et blaff, vil vise seg. Nettleseren er også populær blant digi.nos lesere, men her er Safari fortsatt foran.

I den siste uken i november brukte 8,26 prosent av digi.no-leserne Chrome, mens 10,58 prosent brukte Safari. Andelen som benyttet Chrome blant Linux-brukerne var på 5,27 prosent, mens den tilsvarende andelen blant Mac-brukerne var på bare 1,15 prosent.

I syvdagersperioden fra til å går var den totale Chrome-andelen blant digi.no-leserne økt til 9,44 prosent, men også Safari-andelen har økt noe, til 10,58 prosent, fra den siste uken av november.

Økningen i bruken av Chrome på Linux har vært formidabel. Nå er andelen på 11,12 prosent, mer enn dobbelt så høyt som for to uker siden. På Mac bruker 4,03 prosent Chrome når de besøkte digi.no i løpet av de siste syv dagene. Det er mer enn tre ganger så mange som for to uker siden.

Bruken av Firefox, Internet Explorer og Opera har i den samme perioden sunket noe. Andelen til Firefox har sunket med et halvt prosentpoeng til 34,35 prosent, andelen til IE har blitt redusert med 0,03 prosentpoeng til 30,89 prosent, mens Opera-andelen har blitt redusert med 0,67 prosentpoeng til 13,98 prosent.

Til toppen