CIA spår tredobling av nettannonser i år

Danskene har hittil ligget etter nordmenn og svensker når det gjelder volum på internettannonser. Men i år regner danskene med en tredobling i inntektene.

Danskene har hittil ligget etter nordmenn og svensker når det gjelder volum på internettannonser. Men i år regner danskene med en tredobling i inntektene.

Det danske markedet regner med et skikkelig gjennombrudd når det gjelder internettannonsering i år.

Det danske markedet har lenge ligget i bakevja når det gjelder det kommersielle internettet (40 millioner danske kroner i fjor). Dermed er det heller ikke rart at danskene estimerer en økning på 200 prosent fra 1998 til 1999.

Internet Director i CIA MediaCentralen, Tom Bang-Hansen har stor tro på at det danske internettmarkedet vil få en opptur i år.

Totalinntektene for det norske markedet for 1999 skal ligge i gjennomsnitt på 120 millioner kroner, ifølge prognoser digi.no har innhentet fra de ulike mediebyråene i Norge (se relaterte saker i margen). Det betyr en vekst på 45 millioner kroner. (CIAs prognoser ligger litt over for det norske markedet, 140 millioner)

- Man regner i Danmark med at annonsemarkedet på Internett kommer til å tredobles i løpet av 1999. Vi kan ikke se de voldsomme stigninger, men det kommer vekst i år. Det danske markedet er klart bak det svenske, men innen ett til to år vil det danske markedet være i takt med det svenske markedet. Det krever at man må sette opp tempoet, noe danske annonsører er villige til, understreker Bang

CIAs prognoser for 1998 regner med at det danske reklamemarkedet totalt endte på i overkant av 11 milliarder kroner i 1998. Dette tallet deles opp i blant annet trykte medier med 7,1 milliarder kroner og elektroniske medier med 2,2 milliarder (hvorav Internett utgjorde kun 40 millioner).

Tallene er ikke inkludert DM (Direkte Markedsføring).

Denne uke kunne digi.no melde om svært optimistiske svenske nettprognoser. Institutet for reklam- og mediestatistik (IRM) har regnet ut at det ble omsatt for 207 millioner svenske nettokroner i fjor, total-tall som inkluderer rubrikkmarkedet, sponsing og tradisjonell bannerannonsering.

CIAs egne tall for 1998 viser bortimot det samme med 195 millioner kroner i Sverige. CIAs prognoser for 1999 er på 374 millioner kroner, sannsynligvis med utgangspunkt i IRMs estimater som er nøyaktig de samme.

Kilde: Mediebyrået CIA basert på rapporter fra de tre skandinaviske avdelingene. Alle tall er netto og i millioner kroner. De er i hvert lands nasjonale valuta.

Totalt reklamemarked Estimat 1998 Prognose 1999 Endring i prosent
Norge (NOK) 8.045 8.425 4,7%
Sverige (SEK) 15.835 16.718 5,5%
Danmark(DKK) 11.128 11.590 4,2%
Trykte vs. elektroniske medier Trykte medier Elektroniske medier
estimat '98 prognose '99 +/- estimat '98 prognose '99 +/-
Norge 5.270 5.388 2,2% 2.310 2.552 10,5%
Sverige 11.076 11.416 3,1% 4.099 4.585 11,9%
Danmark 7.095 7.295 2,8% 2.248 2.470 9,9%

* Med elektroniske medier menes TV, tekst-TV, radio, kino og Internett.

Annonsering på nett Estimat 1998 Prognose 1999 +/-
Norge 75 140 86,6%
Sverige 195 374 92%
Danmark 40 120 200%
Til toppen