CIA sparket ansatte med hemmelig database

I 15 år har en gruppe CIA-ansatte brukt hemmelige databaser for å kommunisere på tvers av offisielle kanaler. Fire er sparket, resten strengt irettesatt.

I 15 år har en gruppe CIA-ansatte brukt hemmelige databaser for å kommunisere på tvers av offisielle kanaler. Fire er sparket, resten strengt irettesatt.

Databasene betegnes som en slags "chat"-kanaler. Virksomheten startet på CIAs stormaskin midt på 1980-tallet. De hemmelige databasene ble flyttet etter hvert som nye systemer ble innført, heter det i den offisielle rapporten om saken, som siteres i amerikanske medier.

Saken har vært etterforsket internt i sju måneder. 160 ansatte har vært gransket. Fire har fått sparken, minst ti er suspendert i opptil 45 dager, mens en rekke andre har fått ulike typer irettesettelser. Ni eksterne kontraktører er blitt fratatt sikkerhetsklareringen, slik at de ikke lenger kvalifiserer til kontrakter med CIA.

Tidligere CIA-ansatte som deltok i samtalekanalene sier de oppsto som hemmelig fellesskap for datakyndige. Med forbehold om at det kan ha noe med den domfelte utro tjeneren Aldrich Arnes å gjøre, betrakter de oppsigelsene og suspensjonene som en overreaksjon. De sier det verste som skjedde på kanalene var syting over sjefene, og peker på at den eneste reaksjonen tidligere CIA-sjef John Deutch fikk da han innrømmet å ha arbeidet med topphemmelige dokumenter på en usikret hjemmemaskin, var at han flere år i ettertid ble fratatt sikkerhetsklareringen.

Den offisielle begrunnelsen for disiplineringen av de skyldige viser ikke til hva som ble utvekslet, men at utvekslingene ble holdt hemmelige for ledelsen i CIA.

Til toppen