Cinet ga bort PC nummer 200.000

Cinet produserte onsdag sin PC nummer 200.000. Den heldige mottakeren var én av selskapets største kunder.

Cinet produserte onsdag sin PC nummer 200.000. Den heldige mottakeren var én av selskapets største kunder.

Cinet har siden 1993 produsert riktig mange PC-er. Eirik Staff, direktør for forretningsenhet Cinet PC, hadde i onsdag gleden av å gi bort nummer 200.000 til Oslo Politikammer.

PC-en ble mottatt av blant annet administrasjonssjef Lars H. Bøler ved politikammeret. Bøler fortalte at PC-en skal brukes til å bekjempe kriminalitet. Både han og pressen fikk se på mens maskinen ble skrudd sammen i Cinets produksjonslokaler i Oslo. Staff plasserte til slutt en liten kobberplate på PC-en som bevis på at den er nummer 200.000 fra Cinet.

Staff fortalte at Politiet, med Oslo Politikammer i spissen, er en av Cinets største kunder. Selskapets selger primært PC-er og servere til bedriftsmarkedet, hvor det private og det offentlige er nokså jevnt fordelt. Cinet har omtrent 60 ansatte direkte knyttet til produksjon og utvikling. Selskapet startet opp i 1986 og var fram til 1993 importør av andre PC-merker. I 1993 begynte Cinet å produsere egne PC-er. Årsaken til at selskapet valgte å gå ut med et eget merke var blant annet økt lønnsomhet og redusert avhengighet til leverandører. Selskapet produserer etter ordre, noe gir mulighet for lite lager av komponenter og rask tilpasning til ny teknologi.Selskapet regner med å selge totalt noe over 40.000 PC-er i år, men Staff håper på en å selge hele 30 prosent flere i 1999. Selskapet regner med å selge 15 prosent flere PC-er i Norge til neste år, resten av økningen skal komme gjennom salg i Sverige, Danmark samt PC-er i de maritime markedene.

Til toppen