Cisco: 12 nye produkter for IP-telefoni

Cisco mener bedrifter har mye å spare på å gå over til IP-telefoni, og tilbyr tolv nye produkter som også forenkler samspillet mellom analoge systemer og IP.

Cisco mener bedrifter har mye å spare på å gå over til IP-telefoni, og tilbyr tolv nye produkter som også forenkler samspillet mellom analoge systemer og IP.

De nye IP-telefoni-produktene fra Cisco er dels programvare, dels infrastruktur. Hensikten er både å øke tjenestenivået på IP-telefoni, og å lette samspillet mellom eldre og nytt utstyr i overgangsfasen.

Blant de større nyhetene er Ciscos første løsning for konferansesamtaler over IP. Ellers tilbyr ny programvare kopling av intern alarmtelefon til standard eksterne tjenester for tilkalling av brann, politi og ambulanse - med formidling av informasjon om hvor den som ringer befinner seg - og bedre håndtering av køer av innkommende samtaler.

Cisco bruker Microsoft IIS i sin håndtering av samtaler. For å bedre sikkerheten, blant annet mot tjenestenektangrep som Microsoft programvare er utsatt for, er teknologi fra Entercept Security Technologies lagt til. Cisco tilbyr dette også som en oppgradering til eksisterende brukere.

Utvidelser til IP-telefonen 7960 (se bildet) øker brukervennligheten og funksjonaliteten, og gir opptil 34 samtidige eksterne linjer per bruker.

På infrastruktursiden er nye rutere for IP-telefoni i ulike størrelser, og svitsjer for nettverk med samtidig formidling av tale, video og data. Disse integrerer også SNA- og IPX-protokoller for samband mellom for eksempel banker og minibankautomater.

En ny portner for analog telefoni (VG248) forbinder opptil 48 analoge linjer til IP-telefoni-nettet. Nye moduler for tale og faks gir også større organisasjoner smidigere håndtering av overgangsfasen.

Alle nye produkter skal være leveringsklare innen årsskiftet, forsikres det.

Cisco viser til installasjoner hos Cray og H.B. Fuller for å begrunne påstander om besparelser ved bruk av IP-telefoni. Hos Fuller fører en gradvis overgang til IP-telefoni hos 3.000 brukere til to millioner dollar i reduserte kostnader over fem år. Besparelsene knyttes til redusert behov for drift og kursing av personale, til færre utgifter for samtaler mellom avdelingskontorer, til rimeligere kabling, til enklere håndtering av endringer når medarbeidere bytter kontor, og til at man sparer nødvendige investeringer i oppgradering av sentralbord. Hos Cray, med 650 IP-telefoner, er besparelsene i hovedsak knyttet til rimeligere ringing mellom avdelingskontorer, og enklere håndtering av flytting av medarbeidere.

Til toppen