Cisco blar opp 4,5 milliarder for VPN-teknologi

Cisco-sjef John Chambers fortsetter å skrive ut sjekker i blekksprutende tempo. Onsdag gikk vel 4,5 milliarder kroner ut av Ciscos bankkonti da Chambers sikret seg Altiga Networks og Compatible Systems Corp.

Cisco-sjef John Chambers fortsetter å skrive ut sjekker i blekksprutende tempo. Onsdag gikk vel 4,5 milliarder kroner ut av Ciscos bankkonti da Chambers sikret seg Altiga Networks og Compatible Systems Corp.

Oppkjøpene til 567 millioner dollar er en del av Ciscos svært så aktive oppkjøpsstrategi innenfor VPN-markedet (virtuelle private nett). Det ene selskapet John Chambers nå overtar kontrollen av er Altiga Networks.

Altiga er basert i Franklin i Massachusetts, og ble etablert for bare to år siden med det mål for øye å utvikle Internett-baserte VPN-løsninger for næringslivet. Selskapet har siden støvsugd markedet for spisskompetanse på området, og har mellom annet sikret seg teknologi-kremen fra viktige aktører som Bay Networks, Compaq (og den tidligere storhet Digital), Microcom, Microsoft, Shiva og 3Com. Altiga har 76 ansatte og skal også etter Cisco-ervervet ha Mark Freitas som toppsjef.

Cisco kjøper også Compatible Systems Corp.som utvikler VPN-teknologi for større stamnettoperatører. Compatible vil bli innlemmet i Ciscos Service Provider-virksomhet, mens Altiga legges under Cisco Enterprise Line.

Compatible ble etablert i 1988, har 68 ansatte og ledes av Matt McConnell.

Selskapsovertakelsene ventes å være sluttført innen tredje kvartal i Ciscos fiskalår 2000. Begge oppkjøpene er godkjent av de respektive selskaps styrer.

Til toppen