ANALYSER

Cisco den mest komplette innen WLAN

Cisco greier stadig å holde seg foran sterke utfordrere som Aruba, Meru, Symbol og Trapeze.

12. okt. 2006 - 13:20

Gartner har nettopp utgitt en analyse av tilbydere av utstyr til WLAN-infrastruktur: Magic Quadrant for Wireless LAN Infrastructure, 2006. Analysen omfatter leverandører som henvender seg til bedriftsmarkedet, og utelater følgelig aktører som D-Link, Netgear og Linksys, fordi disse har fokus på forbruker- og hjemmemarkedet. Utstyret som er med i analysen, er aksesspunkter, svitsjer, kontrollere og driftsløsninger.

I september publiserte Infonetics Research en analyse av selve markedet for WLAN-infrastruktur. De fant at Cisco har den største markedsandelen, med Symbol på andre plass og Aruba og Trapeze på delt tredje plass. Med ett tillegg, Meru Networks, er det nettopp disse som kommer best ut av Gartners analyse av alle aktørers visjoner og evne til å levere.

Gartners analyse fordeler grovt sett aktører i fire kategorier: ledere, visjonære, utfordrer og nisjeaktører.

Cisco er den eneste som utvetydig plasseres i kategorien ledere.

Aruba plasseres på skillelinjen mellom ledere og utfordrere. Meru er alene i kvadratet for visjonære. Symbol er utfordrer, mens Trapeze er plassert på skillelinjen mellom utfordrere og nisjeaktører. Alle de øvrige, blant dem 3Com, HP, Nortel og Siemens, vurderes som nisjeaktører.

Det skjer mye i denne verden. I fjor vakte det oppsikt at Microsoft, en trofast WLAN-kunde hos Cisco siden 1999, bestemte seg for å kaste ut alt de hadde av WLAN-utstyr fra Cisco, og erstatte det med svitsjer, kontrollere og aksesspunkter fra det finansielt sett langt mindre solide Aruba. I forrige måned ble Symbol kjøpt av Motorola.

Teknologien utvikler seg også raskt.

Det går et stadig større skille mellom de enkle løsningene beregnet på hjemmebruk, og produkter som skal inngå i omfattende trådløse nettverk med mange brukere spredd over store arealer.

Gartner skiller mellom tredje og fjerde generasjonsarkitektur for bedrifts-WLAN. Tredje generasjon kjennestegnes av løsninger der «dumme» aksesspunkter styres av egne og svitsjer, og der en spesialisert kontroller styrer felles funksjoner som sikkerhet og overføring av brukere fra ett aksesspunkt til et annet, altså «roaming». Fjerde generasjon supplerer dette med sentralisert kontroll over klienters tilgang til nettverket, slik at man for eksempel kan ha mange brukere i samme kanal i et avgrenset område uten fare for interferens, og bedre løsninger for tjenestekvalitet, noe som er påkrevet dersom tale – IP-telefoni – er en viktig tjeneste.

Utenom Meru, er det bare Extricom Gartner framhever som leverandør av fjerde generasjon WLAN.

Gartner understreker at WLAN-teknologien, også andre og tredje generasjon, kan betraktes som sikker og fullt på høyde med det man kan oppnå med kablet lokalnett. Alle leverandørene i Gartners analyse tilbyr WPA2 («Wi-Fi Protected Access 2»). De tilbyr også autentisering i samsvar med det standardiserte rammeverket 802.1x, noe Gartner mener alle brukere bør vurdere å skaffe seg. Evnen til å avsløre fremmede aksesspunkter og kjøre gjestetrafikk på en måte som fullt ut verner det interne nettverket, er også mer eller mindre standard.

Interoperabilitet med andres utstyr, samt drift, er faktorer som differensierer leverandørene, i tillegg til tredje- og fjerdegenerasjonsprodukter.

Noen leverandører tilbyr aksesspunkter som også kan tilknyttes sentralen over en trådløs forbindelse, slik at man enten kan legge opp et mesh-nettverk, eller legge opp en trådløs stamme.

Gartner mener at Aruba er inne i en positiv utvikling, med evnen til å dekke behovene til bedrifter i alle størrelser. Arubas løsning for å forene sikkerheten i lokalnettets trådløse og kablede grener roses spesielt, særlig en webbasert 802.1x.autentisering for kablede klienter. Aruba er OEM-leverandør til WLAN og har sagt at de vil trekke veksler på dette forholdet ved å integrere Alcatel-produkter, blant annet innen sikkerhet og tale over WLAN, men dette er ennå ikke kommet på markedet.

Gartner slår utvetydig fast at Cisco er den ubestridte lederen, og at selskapet har styrket sin posisjon ved å tilby sentraliserte WLAN-produkter. Cisco har også foretatt vellykkede oppkjøp innen WLAN, blant annet av Airespace som var OEM-leverandør til Nortel. Selskapets svakhet, sett fra kundens synspunkt, er dels at løsningene er dyre, dels at driftsløsningene er utilstrekkelige.

Meru har «all wireless enterprise» som slagord, og tilbyr en helhetlig løsning for data og tale. Selskapet tilbyr banebrytende teknologi, blant annet en «smart» form for snokvarsling som greier seg uten sensorer, og som heller ikke innvirker på overføringen. Selskapet tilbyr også tjenestekvalitet per applikasjon, altså utover det som spesifiseres i standarden 802.11e, som bare definerer tjenestekvalitet per apparat. Merus løsning avskaffer interferens, tillater et stort antall brukere per aksesspunkt, og håndterer 802.11b-klienter uten å tvinge 802.11g-klienter ned på redusert båndbredde.

Symbol er en allsidig leverandør av trådløse løsninger, blant annet RFID. De er spesielt kjent for sine WLAN-telefoner og for sin arkitektur med «tynne» aksesspunkter. De har bekjentgjort en strategi som de kaller «Wireless Next Generation» eller Wi-NG, der teknologier som Zigbee, mobiltelefoni og WiMax inngår. Motorolas oppkjøp av Symbol karakteriseres av Gartner som utfordrende og lovende. Symbol har dessuten sterke løsninger innen drift. Selskapet er mest populært innen industri, detaljhandelen og helse, der WLAN-telefonene deres kommer til nytte.

OEM-kunder som 3Com, Enterasys og Nortel er en hovedkanal for Trapeze. Selskapet har ifølge Gartner rettet opp svakheter i driftsløsningen, og har også inngått et partnerskap med AirDefense for å tilby mer effektiv snokvarsling.

    Les også:

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.