Cisco-kurs for norske statsråder

I regi av NHO har styreformann John Morgridge i den amerikanske nettverksleverandøren Cisco holdt IT-seminar for statsrådene Lars Sponheim og Jon Lilletun.

I regi av NHO har styreformann John Morgridge i den amerikanske nettverksleverandøren Cisco holdt IT-seminar for statsrådene Lars Sponheim og Jon Lilletun.

Bildet er tatt
under IT-debatten
i Stortinget
21. april 1998.

Et tilsvarende seminar ble holdt i går for regjeringene i EU-landene Sverige, Danmark og Finland.

I en orientering for norske journalister i formiddag sa Morgridge at han hadde lagt vekt på fire poeng i sin orientering om hva slags samfunnsmessige endringer informasjonsteknologiens inntog medfører.

- Det første er at størrelse og beliggenhet ikke lenger er faktorer i verken den nasjonale eller den internasjonale konkurransen. Det andre er når det gjelder å dra nytte av de mulighetene den nye teknologien tilbyr, er engasjementet til å gjøre noe, viktigere enn nivået man er på i øyeblikket. Det tredje er at ting skjer fort. Derfor er det nødvendig å få alle parter, altså utdanningssektoren, næringslivet og myndighetene, rundt det samme bordet, og sikre et felles engasjement for å gjøre det som trengs.

I sitt fjerde poeng, leverte Morgridge en litt uvant vurdering av betydningen av infrastruktur.

- Skal man dra fordel av det nye miljøet, er infrastruktur en betingelse. Men den er ikke den viktigste faktoren. Det viktigste er den menneskelige faktoren. Den er utgangspunktet for alt det andre.

Cisco er ikke bare en ledende internasjonal aktør innen Internett spesielt og nettverk generelt. Selskapet har også markert seg som virtuell bedrift og innen elektronisk handel. All produksjon er satt ut til tredje part. For atten måneder siden startet Cisco et prosjekt for elektronisk handel med sine kunder.

I dag er 70 prosent av selskapets omsetning generert gjennom elektronisk handel.

- Dette er ingen tilfeldighet, understreket Morgridge. - Vi tok bevisste valg om å investere i infrastrukturen. Sammenlikner du våre investeringer i infrastruktur med konkurrentenes, vil du se at våre er langt mer betydelige. Et annet bevisst valg er våre investeringer i kunnskap. Når vi kjøper andre bedrifter, dreier det seg først og fremst om å sikre oss kunnskap til å gå videre, ikke eksisterende markedsandeler. Når vi skulle begynne å markere oss på web gikk vi ut til høyskolene og rekrutterte unge, engasjerte og kunnskapsrike mennesker. Når vi skulle utvikle utstyr for IBM-baserte nettverk, startet vi med å opprette et kontor ved siden IBMs hovedanlegg for nettverk i Raleigh i North Carolina, med sikte på å rekruttere på grunnlag av kontakter direkte i miljøet der.

Samtaler og uformelle utvekslinger av idéer er vesentlige for Morgridge. Han forteller at det var et tips fra storkunden Boeing som førte til at Cisco kjøpte Crescendo. Når digi.no spør ham om han har noen idéell modell som de norske statsrådene bør følge, svarer han benektende.

- Men jeg har et råd. Dialog er viktig. Overalt er det folk med idéer som man bør gjøre seg kjent med. Sørg for å eksponere dere for idéer fra folk i ulike sektorer og fra forskjellige land. Dette er viktig, fordi det er den mentale omdanningen som er den avgjørende. For fem år siden fantes ikke IT i amerikanske skoler. Så skjedde det en mental omdanning. Sektoren ble bevisst og engasjert. Siden er andre vesentlige ting løst, som penger til utstyr og kompetanse til lærerne. Men det startet inne i hodene på folk.

Morgridge understreker at selskapene som gikk i bresjen, de han brukte som gode eksempler i foredraget til statsrådene, ikke er de store og etablerte selskapene. Det er de nye, som ikke fantes for fem år siden men som i dag er viden kjente, som Amazon og Yahoo.

Statsrådene Sponheim og Lilletun sa begge at seminaret hadde gitt dem bedre innsikt, og at de ville bruke denne innsikten til å øke myndighetenes innsats. Lilletun trakk spesielt fram hvor fort utviklingen går, hvor viktig det er å utvikle lærernes kompetanse, og betydningen av nettverk. Sponheim var opptatt av å få gjennomført grunnleggende endringer i utdanningssystemet og av å legge opp til bedre vekselvirkning mellom næringslivet og akademiske miljøer, både for å oppmuntre nyutdannede til å starte for seg selv, og for å oppmuntre de som ikke vil satse ensidig på en karriere i den ene eller den andre sektoren.

NHOs Karl Glad tok opp tråden med tidsriktige tanker rundt nye og åpne IT-baserte utdanningsmodeller. NHO arbeider med pilotprosjekter for henholdsvis livslang læring innen store bedrifter, og IT-baserte modeller for undervisningssektoren.

Som alltid når man diskuterer IT, utdanning og næringsliv med sentrumsregjeringen, hersket det en skjønn enighet om både mål, midler og innsats. Kanskje dette likevel ikke er til hinder for at det skjer noe.

Til toppen