Cisco løftet seg i SMB-markedet

Cisco gjorde det spesielt bra i SMB-markedet i oktoberkvartalet, også i Norge.

Cisco gjorde det spesielt bra i SMB-markedet i oktoberkvartalet, også i Norge.

Cisco har levert tall for kvartalet fram til 29. oktober, det første i selskapets regnskapsår.

Omsetningen økte med 9,7 prosent til 6,55 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i fjor. En ny måte å bokføre utgifter til aksjebasert kompensasjon for ansatte, gjør at resultatet falt med 9,7 prosent til 1,26 milliarder dollar. Hadde fjorårets kvartal vært bokført etter samme prinsipp, hadde resultatet avspeilt en økning på 14,5 prosent.

Både resultat og omsetning var litt i overkant av det analytikerne hadde ventet. Da tallene ble kjent, gikk aksjekursen noe opp.

Ifølge selskapet bidro det nye fokuset på små og mellomstore bedrifter til veksten i omsetning. Varierende markedsforhold fra region til region gjør veksten ujevn. USA framholdes som bra, Japan som dårlig.

For inneværende kvartalet, som varer til 29. januar 2006, venter Cisco en omsetningsvekst på 8 til 9 prosent, det vil si til et sted mellom 6,45 og 6,50 milliarder dollar. Forventningen til regnskapsåret under ett er fortsatt mellom 10 og 12 prosent vekst.

Cisco Norge melder om en samlet omsetningsvekst i oktoberkvartalet på 15 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Salg av IP-telefoni til bedriftsmarkedet økte med over 120 prosent.

– Vi er fornøyde med de norske resultatene i første kvartal. Nok en gang gjør vi det bra i forhold til Cisco-kontorer ellers i Europa og selskapet som helhet. Veksten i Norge var spesielt markant i bredbåndsmarkedet, blant små- og mellomstore bedrifter og i privatmarkedet, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør for Cisco Systems i Norge.

I tillegg til IP-kommunikasjon framhever Cisco Norge vekst innen sikkerhet, trådløst nettverk og lagringsteknologi. Det meldes videre om økt salg av infrastruktur til bredbåndsleverandører, samt Linksys-produkter til privatmarkedet. De siste økte med 300 prosent, båret fram av leveranser via tjenesteleverandører.

Ellers tjener Cisco på virtualiseringsbølgen.

– I høst har vi sett starten på en ny megatrend i bedriftenes datasentre i Norge. Bedrifter er i gang med å virtualisere lagringsnett og serverparker for å øke fleksibiliteten, utnytte ledig kapasitet, og å drive ned kostnadene, sier Myrland.

Til toppen