Cisco-lokomotivet i stadig større fart

Framgang over hele linja er konklusjonen etter Ciscos tredje kvartal, der omsetningen økte med 44 prosent.

Framgang over hele linja er konklusjonen etter Ciscos tredje kvartal, der omsetningen økte med 44 prosent.

Dette er tallene som Cisco la fram i går for kvartalet fram til 1. mai, og for de ni første månedene i selskapets regnskapsår:

alle tall i millioner dollar kvartal fram til 1. mai 1999 kvartal fram til 1. mai 1998 ni måneder fram til 1. mai 1999 ni måneder fram til 1. mai 1998
omsetning 3150 2180 8560 6070
pro forma resultat 646 484 1810 1080

Framgangen kom ikke uventet. Resultatet svarer til 38 cents per aksje. Wall Street-analytikerne hadde ventet 37 cents. Tredje kvartal pleier å være Ciscos vanskeligste, men markerer det femte i rekka med økende omsetning.

Cisco har en suveren andel av det globale markedet for rutere, med 68 prosent ifølge tall fra Wall Street Journal. Innen svitsjer og huber er andelen 33 prosent, mot 16 prosent for 3Com og 14 prosent for Nortel (inklusiv Bay Networks). Tallene gjelder 1998.

Cisco forklarer omsetningsøkningen med stadig mer Internett-bruk og med at telekomselskaper verden over legger om infrastrukturen. Omsetningen til de siste toppet en milliard dollar i kvartalet og vokser med 70 prosent på årsbasis. Potensialet er likevel enormt. Ni selskaper er større enn Cisco innen telekomutstyr, og Ciscos markedsandel er bare to prosent. Vekst innen denne sektoren er drivkraften bak Ciscos nye oppkjøpsrunde. Fire selskaper er kjøpt den siste måneden.

Utsettelsen av den kombinerte telekom- og datasvitsjen TGX-8750 ventes å minske omsetningen framover i forhold til hva den kunne vært. Teknologien vil komme på markedet seinere i år i et annet produkt, heter det.

Selskapets likvide reserver økte til 8,5 milliarder dollar, fra 7,3 milliarder ved utgangen av andre kvartal.

Geografisk sett er det bare Japan som viser svakhetstegn, ifølge News.com.

Optimismen i selskapet gjenspeiles i veksten på antall ansatte. I tredje kvartal vokste antall årsverk med nesten 1200 til over 18.000. I fjerde kvartal forventes konsernet å vokse med 650 arbeidsplasser gjennom oppkjøp, og ytterligere 1800 til 2000 skal ansettes.

Toppsjef John Chambers uttalte at utfordringen fra år 2000 antakelig ikke vil bli så vanskelig som selskapet antok for tre til seks måneder siden.

- Vi har sett overraskende forbedringer de siste par månedene, sa han.

Et viktig moment i tredje kvartal er Ciscos tilslutning til FNs NetAid-initiativ. Hensikten med dette initiativet er å rette søkelyset på fattigdomsproblemet verden over, og nytte Internett til å spre informasjon og mobilisere til hjelpetiltak. Initiativet koordineres med andre virkemidler satt i verk av FNs utviklingsprogram (UNDP - United Nations Development Programme). NetAid-nettstedet er ennå ikke på lufta, det viser bare slagordene "Get ready for the Greatest Event the World has ever seen!" og "See the world come together for a great cause."

Til toppen