Cisco med rimelig, trådløs høyhastighetsløsning

Utvalget av høyhastighets aksessmetoder til Internett for privatpersoner er temmelig begrenset på grunn av høye priser. Det tenker Cisco å gjøre noe med.

Utvalget av høyhastighets aksessmetoder til Internett for privatpersoner er temmelig begrenset på grunn av høye priser. Det tenker Cisco å gjøre noe med.

Har du nok penger, er det ikke noe problem å koble maskinen din til en skikkelig rask linje mot Internett. Men nettopp prisen er årsaken til at slik aksess stort sett er forbehold bedrifter. Det eneste reelle tilbudet er kabelmodem, men dette tilbys foreløpig ikke så mange steder her i landet.

Årsaken til de høye prisene på rask aksess er flere. De viktigste er lav konkurranse og høye investeringskostnader. Kabler må graves ned i bakken og dette koster penger.

I den senere tid har likevel flere selskaper også her i landet begynt å tilby Internett ved hjelp av blant annet radiosignaler. Investeringene som kreves i forbindelse med et slikt tilbud er langt mindre, noe som også er synlig gjennom prisen kundene må betale for denne typen aksess. Likevel, for private brukere og bedrifter som ikke har råd til å betale godt over ti tusen kroner i måneden for en skikkelig linje, er ikke dette noe særlig bedre alternativ.

Cisco annonserte denne uken en tjeneste som kalles MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Services). Dette systemet løser en del av problemene som vanligvis er forbundet med Internett over radio, blant annet når det gjelder rekkevidde og behovet for at antennene har fri sikt til hverandre.

Multichannel Multipoint Distribution Services (MMDS), beskrivelse av høyhastighets aksessmetode for blant annet Internett
Multichannel Multipoint Distribution Services (MMDS). Illustrasjon: Cisco

Problemet som oppstår når signaler ikke sendes direkte mellom to antenner kalles ghosting. Dette kommer av at radiosignalene reflekteres av objekter som fjell, bygninger og vegetasjon, noe som gjør at mottakeren vil motta en rekke utgaver av de samme signalet, men med ulik fase og styrke (multipath). Forsinkelsen er ifølge Cisco på omkring fire mikrosekunder.

Dette er et velkjent problem i forbindelse med analog mobiltelefoni, radio og TV. Dette oppleves ved at en kan se eller høre de forsinkede signalene i bakgrunnen. I digitale systemer (inkludert blant annet GSM), vil slike signaler føre til tap av data eller lavere ytelse. Korreksjonsalgoritmer må settes inn for å kompensere for spredningen av signalene, noe som fører til lavere tilgjengelig datarate.

Problemet med refleksjoner av signalet eksisterer også ved overføring med fri sikt, men da er hovedsignalet såpass mye sterkere at de andre signalene enkelt kan skilles ut.

MMDS er en måte å dra nytte av at signalene er ute av fase. Dette gjøres ved å legge inn en forsinkelse i mottakeren slik at alle de reflekterte signalene samles før de sendes videre i mottakeren. Dermed oppnås et mye sterkere signal, noe som gjør at rekkevidden blir større. Avhengig av hvilken frekvens som benyttes og hvor mange hindringer som er i veien, vil rekkevidden være på opptil 45 kilometer. Signalene skal også være temmelig upåvirkelige av værforholdene. Det er normalt større fare for at antennen ikke tåler været enn at signalene ikke gjør det.

Dette er selvsagt gode nyheter for Internett-leverandørene. Til og med brukeren som ikke bor i samme husklynge som resten, vil kunne motta signalene uten å måtte betale store summer for grave kabelen helt fram til sin bolig. MMDS kan selvsagt også brukes til telefoni.

Investeringen som kreves i forbindelse med MMDS er relativt beskjeden. Cisco antyder at en basestasjon som kan betjene 3000 samtidige brukere, hver med en tilgjengelig båndbredde på omkring 33 Mbps, vil koste 150.000 dollar. I tillegg må hver av brukerne ha en spesiell antenne og en dekoder. Prisen ventes å bli 500 dollar per bruker. Med 3000 brukere blir investeringen per bruker ikke mer enn 550 dollar. Det er ikke stort mer enn et kabelmodem koster i dag.

Cisco satser på å få de nødvendige komponentene ut på markedet innen sommeren år 2000.

Til toppen