Cisco norsk motvekt til Ericsson og Nokia

Finnene har Nokia, og svenskene har Ericsson. Vi nordmenn har ingen tilsvarende lokomotiver for teknisk utvikling av mobilteknologi. IT Fornebu mener at amerikanske Cisco kan blir vår motvekt.

IT Fornebu har samlet et konsortium bestående av fem giganter til å hjelpe til med å gjøre IT-Fornebu til et utstillingsvindu og utprøvingsområde for trådløs kommuniksjon. Det første konkrete resultatet er prosjektet ePort.

ePort skal være et trådløst vandrenett internt for IT-Fornebu. Det skal bære med seg både tale og data, og tilby trådløs og bruddfri vandring ("roaming") mellom interne og eksterne nett. Nettet skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2001.

Arne S. Mikalsen i IT Fornebu sier at Ciscos deltakelse i dette konsortiet, hvor også Telenor, Hewlett-Packard og Compaq er med, kan bli en motvekt til den styrken svenske og finske mobilteknologimiljøer har grunnet respektive Ericsson og Nokia.


- Cisco kan bli for Norge det Ericsson er for Sverige og Nokia er for Finland, sier Mikalsen til digitoday.no.

Mer om trådløs kommunikasjon:

Til toppen