Cisco og EMC sammen om sentralisert lagring

Cisco og EMC går sammen om løsninger der spredte avdelingskontorer greier seg uten egen lagring.

Cisco og EMC går sammen om løsninger der spredte avdelingskontorer greier seg uten egen lagring.

Cisco og EMC har utvidet sitt partnerskap med tanke på å tilby løsninger for å konsolidere all lagring i geografisk spredte bedrifter på ett sentralt sted. Løsningene kombinerer Ciscos teknologi for «wide area file services» (WAFS) med EMCs spesialiserte lagringstjenere (NAS for «network attached storage»), nærmere bestemt NS Series/Integrated NAS.

Hensikten med WAFS, som bygger på standarder og kan kombineres med lagringsbokser fra de fleste leverandørene, er å øke farten på nedlasting og lagring av filer over en geografisk spredt infrastruktur, slik at brukerne oppfatter at det går med samme hastighet som på et lokalnett.

Kombinasjonen med EMCs lagringsbokser skal gi kunder muligheten til å kjøpe en ferdig prøvd løsning som vil kunne gjøre lokal lagring overflødig. Cisco og EMC mener dette vil kunne halvere spredte bedrifters samlede lagringskostnader, samtidig som sikkerhetskopiering, katastrofeberedskap og liknende behov ivaretas. Løsningene skal gjøres tilgjengelige på markedet fra andre kvartal.

Avtalen gir Cisco anledning til å selge EMC-boksene til kunder som også kjøper WAFS.

Cisco og EMC har samarbeidet over lang tid, blant annet selger EMC svitsjer og annet Cisco-utstyr for lagringsnett.

Til toppen