Cisco og IBM i partnerskap for IP-telefoni

IBM og Cisco går sammen om å markedsføre løsninger og utstyr for IP-telefoni til bedrifter.

IBM og Cisco går sammen om å markedsføre løsninger og utstyr for IP-telefoni til bedrifter.

For store organisasjoner innebærer IP-telefoni en mulighet til å etablere en enhetlig infrastruktur for tale og data. Cisco har tilbudt løsninger i mange år, og siden 2001 har IBM vært en av Ciscos største kunder.

I dag har IBM rundt 20.000 IP-telefoner fra Cisco i sitt internasjonale nettverk. Det har gitt viktige erfaringer i hvordan man skal oppnå samspill og effektivitet, samtidig som man skal forholde seg til en rekke forskjellige teleoperatører. IBM mener å ha løst problemene knyttet til kompleksitet og manglende pålitelighet som hittil har preget mange installasjoner av IP-telefoni i storbedrifter. Ciscos teknologi legger ikke bare et grunnlag for samspill mellom tale og data, men kan også brukes til IP-baserte videokonferanser. Telefonene finnes i et bredt utvalg av modeller, for både trådløs og kablet tilknytning.

Nå er IBM i gang med å sentralisere sin teleinfrastruktur på egne standardservere i selskapets datasentraler.

– Fordelen ligger ikke bare i konvergens mellom nettverk for tale og data, heter det i en uttalelse fra IBMs sjef for taleapplikasjoner, Fred Spulecki. – Vi oppnår også fordeler ved at all installasjon, drift og systemovervåkning rettes mot ett og samme nett.

Tirsdag kunngjorde IBM og Cisco et partnerskap der IBMs løsninger for IP-telefoni og nettverkskonvergens markedsføres sammen med Ciscos utstyr for IP-telefoni. IBM regner med å kunne overføre mange av selskapets egne erfaringer til sine kunder, gjennom tjenester fra IBM Global Services.

IBM og Cisco mener nettverksintegrasjon medfører fordeler også i forhold til de to andre hoveddrivkreftene innen nettverksutvikling i dag, det vil si mobilitet og sikkerhet. De to forplikter seg til å trappe opp sine egne investeringer for ytterligere å bedre produkter og tjenester innen IP-telefoni.

De første løsningene fra IBM-Cisco-partnerskapet for IP-telefoni vil omfatte integrasjon av Cisco IP-telefoniprodukter med IBM-produkter som Lotus Domino, databaseverktøyet Information Manager, driftssystemet Tivoli, og støtte for Ciscos programvare for samtalehåndtering på flere av serverne i den Intel-baserte xSeries-familien.

En undersøkelse fra Gartner tyder på at IP-telefoni vil stå for det store flertallet av bedriftsomfattende telefonsystemer innen tre år. Det innebærer blant annet at omsetningen av IP-telefoner vil nå 4,2 milliarder dollar innen 2007.

Den umiddelbare målgruppen for partnerskapet vil være store bedrifter innen finans og detaljhandel.

Til toppen