Cisco og KPMG forbereder seg på e-tjenester

Poenget med Ciscos milliardinvestering i KPMG er at partene forbereder seg på framtidas Internett-baserte formidling av tjenester.

Poenget med Ciscos milliardinvestering i KPMG er at partene forbereder seg på framtidas Internett-baserte formidling av tjenester.

Det ble i går kjent at Cisco investerer i overkant av én milliard dollar i det internasjonale konsulentselskapet KPMG (92.000 ansatte i 157 land, hvorav et hundretalls i Norge).

De to har samarbeidet i seks år. Cisco gir KPMG æren for å ha lagt opp selskapets e-handelsmodell som har gjort Cisco til verdens mest-selgende elektroniske butikk. På den andre siden er innehavere av Cisco-utstyr blant KPMGs mest trofaste kunder. Begge selskaper har vokst med rekordfart de siste årene, og ser på muligheten for fortsatt akselerasjon.

Sentral for KPMGs strategi er antakelsen at tjenester formidles mest effektivt over Internett, med solid støtte i avanserte informasjonssystemer. Det gjelder spesielt for KPMGs IT-og økonomi-relaterte tjenester. Stephen Butler som leder KPMGs virksomhet i USA, anslår den årlige vekstraten innen Internett-baserte næringstjenester til minst 40 prosent.

- KPMG forstår at Internettet vil forme framtiden til alle selskaper, sier Ciscos toppleder John Chambers i en sjeldent anerkjennende attest fra denne webtrylleren. Han legger til at allianser og felles tiltak er den beste forretningsmodellen i Internett-økonomien.

Alliansen vil ventelig virke slik at felles kunder veiledes i Internetts fortreffeligheter. Når de bestemmer seg for å overføre for eksempel økonomisystemet til webbasert drift, vil Cisco levere den nødvendige maskinvaren, mens KPMG tar seg av programvare, implementering og drift.

Pressemeldingen nevner at de første tipsene om at Internett er framtida, vil komme fra Ciscos salgsstab på 6000 årsverk. KPMG vil bruke milliarden fra Cisco til å rekruttere 4000 ingeniører og skolere dem i bruk av Cisco-utstyr som kan levere integrerte tjenester for tale, data og video. KPMG skal også opprette seks teknologisentre, hvorav fire i USA.

Avtalen betinger offentlig godkjennelse i USA. Partene tror de kan underskrive en endelig avtale i løpet av september.

Til toppen