Cisco og Sun sier nei til markedsplasser

Internett-bransjen hyler om alle fordelene med å handle via markedsplasser, men deres to egne største leverandører, Sun og Cisco, sier nei takk.

Internett-bransjen hyler om alle fordelene med å handle via markedsplasser, men deres to egne største leverandører, Sun og Cisco, sier nei takk.

Sun er rammet hardere enn mange andre aktører fordi selskapets servere var førstevalget til Internett-bransjen. Selskapet skal si opp 4.000 ansatte og spare 600 millioner dollar. Ett av midlene blir å spise sin egen medisin. Sun skal nå begynne å handle inn mer av sine varer over Internett.

Selskapet skal lage sin egen markedsplass der leverandører skal kunne lese anbud og legge inn sine bud. Sun, i likhet med Cisco, nekter å bruke noen av de mange eksisterende markedsplassene, og fremlegger argumenter som hvis de er riktige, gir markedsplassene en stor utfordring. For skulle mange være enige med Cisco og Sun, har markedsplass-bransjen et kjempeproblem. Dette gjelder også Oracle, IBM og en rekke andre aktører som selger programvare og selv er medeiere i forskjellige markedsplasser.

Sonia Syngal, Suns innkjøpssjef, forteller at Sun nå for alvor skal ta i bruk en egen markedsplass for å handle inn mye av sitt årlige budsjett på 9 milliarder dollar.

- Jeg får 30 telefoner hver uke med tilbud om å bli med på markedsplasser. Men vi ser ikke noe fordel i å dele innkjøpsinformasjonen vår med konkurrentene. Vår evne til å kontrollere innkjøpsprosessene og bygge samarbeidsssystemer er et konkurransefortinn, sier Syngal til Financial Times.

Hun påpeker med dette et stort problem for markedsplassene - informasjonen en kunde legger ut kan leses av både leverandører og andre konkurrenter, enten direkte eller gjennom andre kanaler. I en egeneid markedsplass kan du selv styre hvem som skal få lese og by.

Flere andre er enige med Sun og har opprettet markedsplasser selv. Dette gjelder blant annet United Technologies som blant annet eier Otis (heiser) og Pratt & Whitney (jetmotorer), skriver Financial Times.

Sygal forteller også at en privat markedsplass gir større mulighet til å forberede parter på en auksjon og balansere systemet slik at det ikke bare er den laveste prisen som vinner. Sikkerhet, kvalitet og andre parametere kan også legges inn og ha varierende effekt.


Sun presiserer at deres markedsplass skal brukes til innkjøp av spesialtilpassede deler og produkter. Ikke-strategiske varer som kontorrekvisita og annet kan selskapet kjøpe inn på markedsplasser eller i direkteforhandlinger.

Sun har allerede testet en markedsplass-løsning og brukt den til enkelte innkjøp siden mars i fjor. Sun forteller at de regner med å spare 100 millioner dollar på markedsplassen i året.

Men foreløpig vil private markedsplasser være en umulighet for de fleste norske bedrifter. Bare de største vil kunne kreve at leverandørene tilpasser seg dem og ikke omvendt. Nye standarder for Internett-handel vil dog etter hvert kunne redusere tilpasningsjobben og gi flere muligheten for å opprette private markedsplasser.

Til toppen