Cisco-tall viser økt men forsiktig optimisme

Cisco økte overskuddet med 76 prosent. Omsetningen tyder på at telekom kan være i verd med å våkne.

Cisco økte overskuddet med 76 prosent. Omsetningen tyder på at telekom kan være i verd med å våkne.

Omsetning til Cisco i kvartalet fram til 25. oktober økte 5,3 prosent til 5,1 milliarder dollar, i forhold til samme kvartal i fjor. Det ga et resultat på 1,09 milliarder dollar, 76 prosent over fjorårets oktober-kvartal på 618 millioner dollar.

    Les også:

Resultatet tilsvarer 15 cents per aksje, i tråd med analytikernes forventninger. Men omsetningen var godt over forventningsnivået til Wall Street, der man hadde regnet med 4,86 milliarder dollar, omtrent det samme som oktober-kvartalet i fjor.

I seg selv er tallene svært gode. Man må tilbake til januar-kvartalet 2001 for å finne noe tilsvarende.

Av omsetningen, kan 119 millioner dollar føres tilbake til Linksys, et selskapet som produserer utstyr for hjemmenettverk, og som Cisco overtok per 30. mai i år.

Cisco-sjef John Chambers mener tallene gir grunnlag for "økt men forsiktig optimisme". Redegjørelsen hans inneholdt både positive og negative momenter. På minussiden nevnte han at ordrereserven var noe mindre i slutten av oktober enn i begynnelsen av september, og at det ikke er endringer av betydning i ordre fra amerikanske konserner. Et annet skår i gleden er Cisco-sjefens misnøye med salget av lagringsutstyr, som han tilskrev problemer innen produksjon. På plussiden er en økning i ordre fra aktører innen telekom på 20 prosent i forhold til oktoberkvartalet i fjor, i 10 prosent i forhold til juli-kvartalet i år. Ordrene økte spesielt sterkt i Asia, men falt i Europa, i forhold til juli-kvartalet.

For inneværende kvartal forventer Cisco 1 til 3 prosent større omsetning enn i oktober-kvartalet. Det innebærer en økning på årsbasis på 10 prosent, nesten det dobbelte av det som ble registrert i oktober-kvartalet.

Cisco forventer at omsetningsøkningen framover vil være større innen WiFi-utstyr, sikkerhet, IP-telefoni, optiske nettverk og lagring, enn innen rutere og svitsjer.

Aksjekursen til Cisco økte med så vidt over 5 prosent da tallene ble kjent.

Til toppen