Citrix annerkjenner nordmann

Programvareselskapet Citrix lager tynnklient løsninger. I Norge er deres terminal server-løsninger svært utbredt.

Programvaren fra Citrix krever endel kompetanse når det settes opp og mange norske konsulent- og IT-driftsselskaper har mye av sin omsetning fra Citrix relatert kompetanse.

Nå har det amerikanske selskapet lansert sitt for det de kaller Citrix Technology Professionals (CTP). De som får denne tittelen blir blant annet invitert til Citrix-samlinger for å diskutere med produktutviklere og ledere intern i Citrix for å komme med innspill.

- Gjennom CTPprogrammet strekker Citrix seg ut til ledere i det tekniske miljøet for å dele ideer og gi innsyn i våre planer. Tilbake får vi verdifulle meninger og samler verdifull feedback, sier Brad Nunn, sjef for Citrix Technology Professional programmet i Citrix.

Nordmannen Tahir Saleem er en av 18 på verdensbasis som har fått tittelen. Han har blant annet vært på å dra i gang brukerforeningen Citrix User Group og har også vært styreleder i Manus, brukerforeningen med fokus på Microsoft produkter.

Programmet tilsvarer på mange måter et lignende program fra Microsoft som går under navnet MVP, Most Valuable Professional.

Til toppen