Citrix fram 12,4 prosent

Citrix leverer klient- og systemprogramvare for tynnklientløsninger.

Citrix leverer klient- og systemprogramvare for tynnklientløsninger.

I første kvartal oppnådde Citrix en omsetning på 161,3 millioner dollar, 12,4 prosent mer enn i samme kvartal i fjor.

Resultatet havnet på 9,3 millioner dollar, mot 30,3 millioner i fjor. Resultatet er preget av ekstraordinære avskrivninger, blant annet 18,7 millioner dollar knyttet til overtakelsen av Expertcity, som ble fullført i februar. Uten ekstraordinære poster, framstår driftsresultatet på nivå med fjorårets, 32,8 millioner dollar mot 32,2 millioner i fjor.

Til toppen