Citrix, HP og Microsoft i markedssamarbeid

I Norge har Citrix, Microsoft og HP etablert et markedssamarbeid kalt «The Enterprise Alliance».

I Norge har Citrix, Microsoft og HP etablert et markedssamarbeid kalt «The Enterprise Alliance».

Citrix Norge, Microsoft Norge og HP Norge retter samarbeidet mot bedrifter som konsoliderer innen IT. Deres felles utgangspunkt er at konsolideringsprosjekter skal oppfattes strategisk, og bør omfatte mer enn bare rasjonalisering av maskiner. De mener konsolidering bør være en «vedvarende prosess som inkorporerer servere, lagring, applikasjoner, sentralisering, optimalisering, migrering, sikring og tilgjengelighet».

Fellesskapet mellom disse selskapene i Norge gjenspeiler avtaler morselskapene i mellom.

I dag og i morgen kjører partene halvdags seminarer i henholdsvis Oslo og Bergen, se nettstedet OneConsolidatedSolution.com.

Til toppen