Citrix-kjøp gir prestisjekunder

Citrix kjøper selskap med spesialisert maskinvare for infrastruktur, og med kunder som Google, Amazon og MSN.

Citrix kjøper selskap med spesialisert maskinvare for infrastruktur, og med kunder som Google, Amazon og MSN.

I slutten av forrige uke meldte Citrix at det har kjøpt et amerikansk-indisk selskap, NetScaler, med utviklingsavdelinger i både San Jose i California, og Bangalore i India, og til sammen 200 ansatte.

NetScaler lager bokser som akselererer webapplikasjoner. De største kan håndtere opptil to millioner samtidig brukere. NetScaler lover at boksene øker ytelsen og reduserer responstiden med en faktor på fem.

Applikasjonsakseleratorene er i bruk hos over 500 store kunder, blant dem noen av verdens største nettsteder, som Google, Amazon.com, MSN, Merrill Lynch, 7-Eleven, Ford og United Airlines.

Overtakelsen koster Citrix noe over 300 millioner dollar i en blanding av likvider og aksjer. Oppkjøpet fullføres i tredje kvartal. Citrix beholder alle selskapets ansatte, og døper det om til avdelingen for «Application Networking».

Hos Citrix skal NetScaler-akseleratorene blant annet brukes til å styrke selskapets «Access Platform». I tillegg til å videreføre dagens bokser orientert mot webapplikasjoner, kan man tenke seg varianter som er spesialisert med tanke på å akselerer infrastruktur basert på Citrix Presentation Server.

«Application Networking» viser til en type infrastruktur som skal sørge for at hver bruker får så god opplevelse av nettapplikasjoner som mulig. Citrix tror produkter i denne kategorien vil utgjøre et marked på tre milliarder dollar i 2007. Grovt sagt skal denne typen infrastruktur prioritere trafikk etter tjeneste og bruker, og benytte parametere knyttet til disse for å styre underliggende lag i nettverkshierarkiet. Det skal ikke lenger dreie seg om å gjøre nettverket klar over hva slags applikasjoner det formidler («application aware»), med å sørge for at hensynet til applikasjonene er grunnlaget for all trafikkformidling («application fluent»).

NetScaler har døpt sin teknologi «Request Switching» eller forespørselbasert svitsjing. Den skal være i stand til løpende å analysere tjenesteforespørsler og –svar, og bruke denne analysen til nyansert å styre trafikken i nettverket, slik at transportlagene blir utnyttet så effektivt som mulig.

Dette skal sørge for at applikasjoner opprettholder tilgjengeligheten også når trafikken topper seg eller under ondsinnede angrep. Serverne får i praksis økt kapasitet, og bruken av båndbredde reduseres. Kostnadene reduseres, også fordi det blir enklere å drifte nettverket.

James Dudek i Citrix Norge sier til digi.no at NetScaler-produktene vil komme i varianter tilpasset norske forhold, men kan ikke si når eller til hvilken pris. Han regner med å få en mer omfattende orientering av morselskapet innen oppkjøpet fullføres.

Oppkjøpet av NetScaler viderefører Citrix' satsing på maskinvare for nettinfrastruktur. Oppkjøpet av Net6 i fjerde kvartal i fjor var bakgrunnen for selskapets første maskinvareprodukt i år, høyhastighets VPN-boksen Access Gateway.

    Les også:

Til toppen